Strona główna Archiwum Imprezy i spotkania 2017

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Wizualizacja budynku Biblioteki po rozbudowie

Fotogaleria

Wizualizacja budynku Biblioteki po rozbudowie

Fotogaleria

Wizualizacja budynku Biblioteki po rozbudowie

Fotogaleria

Wizualizacja budynku Biblioteki po rozbudowie

Fotogaleria

13 kwietnia podpisano umowę dotyczącą rozbudowy naszej Biblioteki.

Projekt „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne” obejmuje rozbudowę i doposażenie, posadowionego przy ul. ks. P. Ściegiennego 13, budynku w celu stworzenia nowych i przystosowania istniejących pomieszczeń biblioteki do potrzeb jej użytkowników, a także dla zapewnienia powszechnego dostępu do gromadzonych w książnicy materiałów bibliotecznych. Powierzchnia użytkowa budynku zostanie zwiększona o ponad 1800 m2.

Wartość całkowita projektu wynosi 15 089 916,94 PLN, a przyznana kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” – 12 071 933,55 PLN, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych (środki z EFRR w kwocie 11 317 437,70 PLN tj. 75% kosztów kwalifikowanych oraz środki z budżetu państwa w kwocie 754 495,85 PLN tj. 5% kosztów kwalifikowanych).

Główny cel rozbudowy Biblioteki związany jest z intensywnym rozwojem usług opartych o multimedia, zapewnienie czytelnikowi szerokiego dostępu do stale powiększającej się liczby różnego rodzaju zbiorów oraz zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotece z wykorzystaniem otwartego dostępu do cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Realizacja projektu będzie miała wpływ na bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego, oraz zachowanie go dla przyszłych pokoleń poprzez cyfrową archiwizację zasobów. Przyczyni się do zwiększania kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez ich edukację w formach otwartych, międzyszkolnych w przyjaznym i nowocześnie wyposażonym miejscu, a tym samym otworzy dla nich nowe możliwości i perspektywy rozwoju. Spowoduje, iż miejsce to poprzez ofertę dla różnych pokoleń i grup społecznych stanie się także miejscem wymiany doświadczeń.

Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach i utworzenie w pełni wyposażonego Centrum Multimedialnego w nowoczesnym, a przede wszystkim przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekcie, połączy tradycję ze współczesnością. Jest to inwestycja w rozwój Biblioteki, zwiększenie dostępu do jej zasobów, również w rozwój społeczeństwa informacyjnego i potencjału edukacyjnego Regionu Świętokrzyskiego. To także kontynuacja zapoczątkowanego w 2004 roku procesu unowocześniania biblioteki.

Zakres i główne założenia projektu:

  • rozbudowa serwerowni, jej funkcji i możliwości gromadzenia dużej ilości danych
  • rozbudowa pracowni digitalizacji [w/w zakres prac jest niezbędny dla dalszego rozwijania Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej, którą dziś odwiedza codziennie ponad 2000 korzystających]
  • wydzielenie pracowni zarządzania portalami internetowymi (Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa, strona domowa WBP, „Przystań Kulturalna”, „Parnas” - blog literacki) utworzenie gabinetów: projekcyjnego i muzycznego, zintegrowanie w jednej przestrzeni zbiorów multimedialnych i tradycyjnych – rozszerzenie oferty usług z wykorzystaniem zbiorów multimedialnych
  • stworzenie warunków do udostępniania zbiorów w coraz większym zakresie w nowych technologiach na komputer własny, domowy, smartfon, przekazywanie bieżących informacji ważnych dla czytelników
  • stworzenie warunków do coraz większego udziału biblioteki w działalności edukacyjnej o charakterze międzyszkolnym, z wykorzystaniem nowych technologii do rozwijania kreatywności, także w zakresie edukacji plastycznej (grafika komputerowa),
  • zwiększenie powierzchni przeznaczonej na swobodny dostęp czytelników do zbiorów.

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak (04.04.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak (04.04.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak (04.04.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak (04.04.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak (04.04.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak (04.04.2017)

Fotogaleria

4 kwietnia w samo południe w siedzibie Biblioteki odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Zyskowską-Ignaciak.

Autorka opowiedziała o początku swojej twórczości: po skończeniu studiów dziennikarskich pracowała w ubezpieczeniach, gdy urodziła dziecko postanowiła odreagowywać się, pisząc, zwłaszcza, że wcześniej już pisała „do szuflady”. Namówiona wysłała tekst do wydawnictwa i udało się, wydano jej „Niebieskie migdały”. Jak podkreślała bardzo ważne jest spojrzenie wydawcy/redaktora. Sam autor (czy rodzina) nie są w stanie ocenić obiektywnie. Opowiedziała o wpływie wydawcy na wygląd okładki, i na tematykę powieści. Opowiedziała także o pracy nad powieściami biograficznymi, zwłaszcza rozgrywającymi się w dawnych czasach (XIX w., Powstanie Warszawskie).


Katarzyna Zyskowska-Ignaciak

pisarka, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych powieści obyczajowych, m.in. trzytomowej serii „Upalne lato”, „Nie lubię kotów” czy „Wiecznej wiosny”, a także zbeletryzowanych biografii: Marii Skłodowskiej-Curie pt. „Zanim” oraz K.K. Baczyńskiego, „Ty jesteś moje imię”, która w 2015 na Festiwalu Literatury Kobiet Pióro i Pazur otrzymała tytuł Książki bez granic. Mieszka w Warszawie, w wolnych chwilach wędruje po górach.

Fot. Bartek Ignaciak


iklogonprclogo
dkk

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Warsztaty komputerowe pt. "e-Aktywni w Bibliotece"

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

XIII edycja warsztatów komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece” (12.03-03.04.2017)

Fotogaleria

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach od 20 marca do 3 kwietnia 2017 r. grupa 10 seniorów wzięła w bezpłatnych warsztatach komputerowych pt. „e-Aktywni w Bibliotece”. Kurs obejmował 20 godzin i odbywał się 5 razy w tygodniu. Uczestnicy zajęć zdobywali wiedzę między innymi z zakresu pracy z edytorem tekstu, poznawali możliwości wykorzystania wyszukiwarek internetowych, uczyli się zakładania poczty elektronicznej oraz wysyłania i odbierania e-maili. Przyswajali również wiedzę z zasad posługiwania się komunikatorami internetowymi, zagadnień związanych z zakupami za pośrednictwem Internetu czy dotyczących bankowości elektronicznej.


Tydzień z Internetem 2017

Tydzień z Internetem (31.03.2017)

Fotogaleria

Tydzień z Internetem (31.03.2017)

Fotogaleria

Tydzień z Internetem (31.03.2017)

Fotogaleria

Tydzień z Internetem (31.03.2017)

Fotogaleria

Tydzień z Internetem (31.03.2017)

Fotogaleria

Tydzień z Internetem (31.03.2017)

Fotogaleria

Tydzień z Internetem (31.03.2017)

Fotogaleria

Tydzień z Internetem (31.03.2017)

Fotogaleria

Tydzień z Internetem (31.03.2017)

Fotogaleria

31 marca 2017 r. nasza Biblioteka zorganizowała spotkanie dla seniorów w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Tydzień z Internetem 2017. Tegoroczne spotkanie pod nazwą e-Pasjonaci było inspiracją do dzielenia się swoimi pasjami, zachęcało do zdobywania ciekawych i praktycznych informacji dotyczących: majsterkowania, gotowania i szycia. 12 uczestników w ciągu 2 godzin w miłej i przyjaznej atmosferze spędziło czas łącząc przyjemną zabawę z praktycznym zdobywaniem przydatnej wiedzy.


Spotkanie autorskie z Agnieszką Walczak-Chojecką

Spotkanie autorskie z Agnieszką Walczak-Chojecką (28.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Agnieszką Walczak-Chojecką (28.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Agnieszką Walczak-Chojecką (28.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Agnieszką Walczak-Chojecką (28.03.2017)

Fotogaleria

28 marca w siedzibie Biblioteki odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Walczak-Chojecką.

Po powitaniu uczestników i krótkim przedstawieniu autorki, p. Katarzyna Walczak - Chojecka opowiedziała krótko o sobie, o swoich korzeniach literackich, pisaniu poezji, fascynacji Bałkanami. Opowiedziała o tym jak zaczęła pisać powieści i skąd pomysł na Sagę Bałkańską. Przeczytała fragment zpierwszego tomu Sagi: „Nie czas na miłość”, przybliżyła główne tematy I tomu - miłość, która nie powinna się zdarzyć, II tomu – pamięć, w której mieszkają nie tylko demony. Zdradziła tajniki swojego warsztatu literackiego: jak opisywać drastyczne wydarzenia ze współczesnej historii, jak tworzy swoje postaci i historie tak, by zgadzały się z prawdziwymi wydarzeniami. Zwróciła uwagę na kontrast między wojenną Bośnią i dynamicznie rozwijającą się Polską. Nazywa siebie pisarką podróżująca i pytania z sali dotyczyły krajów, w których była, plastyczności języka, opisywanych obrazów, a także odczuwania zmiany w życiu: przejścia z systemu korporacyjnego do pisania powieści, o możliwości utrzymania się z pisania i najbliższych planów pisarskich. Na zakończenie spotkania autorka podpisywała swoje książki.


Agnieszka Walczak-Chojecka

Autorka poczytnych powieści obyczajowych. Pisała słowa piosenek, współpracując m.in. z Piotrem Rubikiem w początkach jego kompozytorskiej kariery. Ukończyła Filologię Słowiańską na UW, zajmowała się tłumaczeniami literatury z języka serbskiego, którego nauczyła się mieszkając ponad cztery lata w Belgradzie. Współpracowała z Radiem Belgrad, III programem Polskiego Radia. Na kolejne dwadzieścia lat pochłonęła ją praca w biznesie. Zajmowała najwyższe stanowiska – w tym Dyrektora Marketingu i Doradcy Zarządu, w dużych korporacjach. W połowie 2012 roku zakończyła pracę w biznesie i powróciła do twórczości. Owocem tego są jej powieści: „Dziewczyna z Ajutthai”, „Gdy zakwitną poziomki”, „Włoska symfonia” oraz dwa tomy Sagi Bałkańskiej: „Nie czas na miłość” i „Nie czas na zapomnienie” (premiera: 22 lutego 2017 r.).


iklogonprclogo
dkk

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Wykład prof. Zdzisława J. Adamczyka

Wykład prof. Zdzisława J. Adamczyka (15.03.2017)

Fotogaleria

Wykład prof. Zdzisława J. Adamczyka (15.03.2017)

Fotogaleria

Wykład prof. Zdzisława J. Adamczyka (15.03.2017)

Fotogaleria

Wykład prof. Zdzisława J. Adamczyka (15.03.2017)

Fotogaleria

15 marca w siedzibie Biblioteki odbył się wykład prof. Zdzisława J. Adamczyka pt. „O twórczości Josepha Conrada i dyskusjach, jakie na jego temat toczyły się w Polsce”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza co roku przyłącza się do obchodów organizowanego w województwie świętokrzyskim Tygodnia Kultury Języka. Biblioteki nie mogło zabraknąć na mapie kulturalnych wydarzeń również tym razem, w czasie obchodów XXV Tygodnia Kultury Języka. Obok spotkań autorskich i zabaw językowych dla dzieci, w placówce odbyło się spotkanie z dr hab. prof. UJK Zdzisławem J. Adamczykiem. Profesor wygłosił wykład: „O twórczości Josepha Conrada i dyskusjach, jakie na jego temat toczyły się w Polsce”.

Pierwszą część spotkania profesor poświęcił na rys biograficzny pisarza i jego rodziny. Opowiadał o zesłaniu, chorobie i śmierci rodziców, powrocie do kraju, sytuacji materialnej, wreszcie emigracji i życiu marynarza we francuskiej i brytyjskiej marynarce handlowej. Następnie profesor skupił się na twórczości Conrada, sposobach narracji, światowym zasięgu jego twórczości. Dużą część wykładu poświęcił na rys Lorda Jima. Kończąc swoje wystąpienie omówił polemiki, które w kraju na temat Conrada prowadzili współcześni mu pisarze. Wykład zakończyła dyskusja z udziałem przybyłej widowni na temat honoru, poczucia obowiązku i poczucia winy, moralności – wątkach, które możemy odnaleźć na kartach powieści Conrada.

Oprócz wielu innych przybyłych na wykład osób, w spotkaniu wzięli udział uczniowie z kieleckich liceów: I, II oraz VI.


Spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Wakułą

Spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Wakułą (14.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Wakułą (14.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Wakułą (14.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Wakułą (14.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Wakułą (14.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Wakułą (14.03.2017)

Fotogaleria

14 marca w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z Pawłem Wakułą, autorem książek dla dzieci, ilustratorem, rysownikiem. Z tej okazji Bibliotekę odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach oraz z Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach.

Większą część swojego spotkania p. Paweł Wakuła poświęcił na omówienie serii „Zdarzyło się w Polsce”. Na wstępie zainteresował młodych ludzi opowieścią o królu Jagielle, który właściwie wcale nie był królem, a tylko małżonkiem króla, czyli Jadwigi Andegaweńskiej, późniejszej świętej. Powołując się na średniowieczne kroniki opowiadał o niskim wzroście Jagiełły i jego dużej, jak na tamte czasy dbałości o higienę. Dzieci dowiedziały się czym była włosienica noszona przez królową oraz, że otworzenie przez archeologów jej grobu ukazało postać mierzącą około 180 cm – więc wysoką nawet dziś, a co dopiero w średniowieczu – przyozdobioną w biżuterię z drewna i skóry. Autor rozwijał i tłumaczył przydomki naszych władców przemycając jednocześnie informacje o ich życiu, czy cechach fizycznych.

W drugiej części spotkania dzieci usłyszały ciekawostki związane z serią książek o leśniczym Piątku i jego przygodach w Dolinie Bagiennej Trawy. Opowiadał o latawicach i chmurnikach, wodnikach i domownikach – postaciach z polskiej baśniowości i mitologii, tak mało znanych nie tylko dzieciom, ale dużej liczbie dorosłych.

Spotkanie zakończyły wpisy do książek przysłanych na spotkanie przez wydawnictwo Literatura i wspólne fotografie. W spotkaniu wzięło udział 70 osób.


Spotkanie autorskie z Katarzyną Surmiak-Domańską

Spotkanie autorskie z Katarzyną Surmiak-Domańską (13.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Surmiak-Domańską (13.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Surmiak-Domańską (13.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Surmiak-Domańską (13.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Surmiak-Domańską (13.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie z Katarzyną Surmiak-Domańską (13.03.2017)

Fotogaleria

13 marca Instytut Książki i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zorganizowały w siedzibie Biblioteki spotkanie autorskie z Katarzyną Surmiak-Domańską.

Pani Katarzyna Surmiak - Domańska opowiedziała o swojej pracy od reportażystki pracującej dla Gazety Wyborczej - dodatku Duży Format, aż do autorki reportaży wydawanych jako odrębne książki. Omówiła różnice w podejściu reportażu śledczego a „literackiego”. Reportażystę śledczego interesuje kto, jak i kiedy uczestniczył w danym wydarzeniu, zbiera dowody, reportażysta literacki próbuje dociec dlaczego i wgłębia się w przyczyny zaistniałych zjawisk. Autorka omówiła swoje dwie książki „Mokradełko” i „Ku Klux Klan tu mieszka miłość”, odpowiedziała na pytanie o to jak możliwy jest rasizm w wydaniu KKK, i jak wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA wpłynął na ten ruch. Następnie podpisywała swoje książki.


Katarzyna Surmiak-Domańska

od 20 lat związana z działem reportażu Gazety Wyborczej, wykłada także w Polskiej Szkole Reportażu przy Instytucie Reportażu w Warszawie. W swoich tekstach często porusza trudne tematy społeczne jak: przemoc wobec dzieci, także w rodzinie i w Kościele, adopcja dzieci przez pary homoseksualne, eutanazja, prostytucja, rasizm. Autorka książek „Mokradełko” (Czarne 2012), która znalazła się w finale Nagrody Literackiej NIKE 2013 oraz „Ku-Klux-Klan. Tu mieszka miłość” (Czarne 2015), również nominowanej do NIKE, a także do nagrody im. R. Kapuścińskiego za reportaż literacki i do nagrody im. Beaty Pawlak. Jesienią „Klan” ukaże się w Czechach. Obecnie reporterka pracuje nad biografią Krzysztofa Kieślowskiego.

Fot. Maciej Zienkiewicz


iklogonprclogo
dkk

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Spotkanie pt. „Zagrożenia współczesnego świata - dopalacze”

Spotkanie pod hasłem „Stop dopalaczom” (07.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie pod hasłem „Stop dopalaczom” (07.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie pod hasłem „Stop dopalaczom” (07.03.2017)

Fotogaleria

Spotkanie pod hasłem „Stop dopalaczom” (07.03.2017)

Fotogaleria

7 marca 2017 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyło się cykliczne spotkanie pt. „Zagrożenia współczesnego świata - dopalacze”dla dzieci z rodzin zastępczych - uczniów gimnazjum i liceum. Spotkanie prowadziła sierż.Aleksandra Sendybył z Wydziału Prewencji IV Komisariatu Policji w Kielcach.


Konkurs pt. „Mistrz pięknego czytania - ku pokrzepieniu serc”

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

Konkurs z cyklu „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” (27.02.2017)

Fotogaleria

27 lutego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbył się konkurs pt. „Mistrz pięknego czytania - kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” - na najlepszą interpretację prozy Władysława Reymonta. W konkursie wzięło udział dziewięcioro uczniów z III LO im. C.K. Norwida w Kielcach. Wyłoniono 3 zwycięzców którzy otrzymali nagrody.

M. Zarzycka


KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Dyskusyjny Klub Książki

Świętokrzyska Karta Seniora

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Zdjęcie statuetki, którą Biblioteka otrzymała za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Promocja e-czytelnictwa w bibliotece na platformie Ibuk Libra zorganizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN

Ekslibris 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Wielka Liga Czytelników

RozPRACUJ to z biblioteką

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze