Strona główna Biblioteki samorządowe Szkolenia 2014

Prawo autorskie w bibliotece

Szkolenie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego odbyło się 21 maja 2014 r. Zajęcia poprowadziła dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Uniwersytet Jagielloński (Zakład Prawa Autorskiego).

dofinans prb


Warsztat planowania projektów

Uczestnicy: pracownicy bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z gmin, miast i gmin oraz miast do 20 tys. mieszkańców

Prowadzący: Sławomir Cabajewski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (www.fise.org.pl)

Miejsce i termin realizacji: Kielce, siedziba WBP, 20-21 marca 2014 r.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności planowania projektów odpowiadających na potrzeby odbiorców oraz opisywania ich w sposób podnoszący szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy zewnętrznych

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie idei myślenia projektowego i elementów projektu (diagnozy problemu, odbiorców, celów ogólnych i szczegółowych, działań, zadań, harmonogramu, budżetu, monitoringu, ewaluacji, promocji, zespołu projektu, partnerów)
 2. Poznanie specyfiki projektów dofinansowywanych ze środków funduszy zewnętrznych (publicznych i niepublicznych: konieczność uwzględnienia wymagań dotacyjnych, celów podmiotu udzielającego dotację oraz uzgodnionych z nim lub ustalonych przez niego zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektu)
 3. Identyfikacja czynników wpływających na kreatywność w tworzeniu pomysłów projektowych oraz świadome obserwowanie ich w trakcie warsztatu
 4. Poznanie i przećwiczenie metod planowania poszczególnych elementów projektu na przykładzie własnego pomysłu na projekt:
  • metody drzewa problemów i celów,
  • burzy mózgów i metody Walta Disneya w projektowaniu sposobów realizacji celów,
  • metody podziału zakresu projektu na zadania,
  • określania wskaźników rezultatów,
  • diagramu Gantta,
  • przełożenia zadań na budżet oraz określania wkładu własnego
 5. Identyfikacja przykładowych metod monitoringu, ewaluacji i promocji
 6. Wymiana pomysłów projektowych, wzajemna inspiracja

W programie warsztatów:

 • Myślenie projektowe i elementy projektu
 • Diagnoza potrzeb
 • Określenie celów projektu
 • Kreatywność w projektowaniu działań: koncepcja projektu
 • Działania, w tym rekrutacja, promocja i trwałość rezultatów projektu
 • Zadania i harmonogram
 • Wskaźniki rezultatów projektu, monitoring i ewaluacja
 • Budżet projektu

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma:

 • Skrypt warsztatowy „Projektowanie działań biblioteki na rynku pracy”,
 • Notes, długopis,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Dział Metodyki Szkoleń i Analiz, tel. 41 361-53-51 wew. 206-207.

dofinans prb


Skanowanie w praktyce

Jest to kontynuacja warsztatów w ramach cyklu szkoleniowego Świętokrzyskie Archiwum Tradycji Lokalnej.

Uczestnicy: pracownicy bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z gmin, miast i gmin oraz miast do 20 tys. mieszkańców (15 osób z 13 gmin)

Prowadzący: Karol Krakowiak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach - Dział Digitalizacji Zbiorów Cyfrowych

Miejsce i termin realizacji: Kielce, siedziba WBP, 4 marca 2014 r.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Program:

 1. Przygotowanie materiałów do skanowania
 2. Przygotowanie skanera do pracy
 3. Ustalenie obszaru skanowania, rozdzielczości, głębi barwnej i formatu pliku
 4. Maksymalne wykorzystanie możliwości sterownika skanera
 5. Regulacja parametru gamma, kanałów RGB, ekspozycji i balansu bieli
 6. Odrastrowywanie oryginałów
 7. Wyostrzanie i wzbogacanie tonów obrazów
 8. Przegląd funkcji programów do wspomagania procesu skanowana i obróbki skanów (VueScan, The GIMP)
 9. Skanowanie dla programów OCR (Free OCR, ABBYY Finereader)
 10. Diagnostyka skanera i kontrola źródła światła
 11. Archiwizacja i prezentacja skanów

Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Dział Metodyki Szkoleń i Analiz, tel. 41 361-53-51 wew. 206-207.


Grupy Zabawowe w bibliotekach

Prowadzący: Dominik Kmita, certyfikowany trener Akademii Komeńskiego

Uczestnicy: pracownicy bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z gmin, miast i gmin oraz miast do 20 tys.

Miejsce i termin realizacji: Kielce, siedziba WBP, 3-4 kwietnia; 7-8 kwietnia; 14-15 kwietnia 2014 r.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)

W programie szkolenia:

Moduł I: Zabawy małych dzieci – praca w grupach, dyskusja, zabawy z koszem skarbów, schematy – prezentacja multimedialna, praca z filmem, organizacja przestrzeni do zabawy – praca w grupach

Moduł II: Organizacja i animacja Grupy Zabawowej – praca w grupach, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z filmem

Moduł III: Współpraca z rodzicami – kontrakt Grupy Zabawowej

Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Dział Metodyki Szkoleń i Analiz, tel. 41 361-53-51 wew. 206-207.

dofinans prb


KATOLOG ONLINE

Dyskusyjny Klub Książki

Przystań Kulturalna

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

Language House

Fundator nagrody głównej w Konkursie „Gram...i uczę się języka angielskiego”

Dyskusyjny Klub Książki

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

650 lat w służbie książki

Tekst alt

RozPRACUJ to z biblioteką

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze