Szkolenia dla bibliotekarzy 2016

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach w ramach projektu „Jedna dla wszystkich – wszyscy do jednej...biblioteki” realizowała będzie szkolenia dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016” ze środków Instytutu Książki.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie:

 • umiejętności budowania relacji z różnymi grupami użytkowników bibliotek: dziećmi, młodzieżą, seniorami,
 • poznawania i wdrażania metod i form pracy dla różnych grup użytkowników.

Zajęcia realizowane będą w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach (ul. Ściegiennego 13). WBP zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

O rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia bibliotekarze zostaną powiadomieni za pośrednictwem Internetu (poczta elektroniczna, strona www, facebook).

Harmonogram i opis szkoleń:


Gry miejskie (i nie tylko) oraz inne niestandardowe propozycje pracy z młodym czytelnikiem

Uczestnicy: bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego (30 osób, w tym 3 osoby z WBP w Kielcach)

Termin:
I GR - 23 czerwca 2016 r. (8 godz. szkoleniowych)
II GR - 24 czerwca 2016 r. (8 godz. szkoleniowych)

Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z młodzieżą, uwzględniającej aktywne uczestnictwo młodzieży w tworzeniu i realizowaniu oferty do niej kierowanej

Uczestnicy warsztatu poznają:

 • zasady wspierania uczestnictwa młodzieży i angażowania młodzieży w tworzenie oferty biblioteki/instytucji kultury,
 • mechanizm tworzenia gier miejskich/wiejskich oraz grywalizacji,
 • metody służące przeprowadzeniu badań potrzeb młodzieży (np. umiejętność skonstruowania ankiety kreatywnej badającej potrzeby młodzieży oraz wykorzystanie narzędzia World Cafe),
 • dobre praktyki z zakresu pracy z młodzieżą,

a także zdobędą umiejętności tworzenia oferty instytucji uwzględniającej potrzeby i angażowanie młodzieży.

Prowadzący szkolenie: Kamila Radzimińska-Arczak - trenerka, absolwentka Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych


Kalejdoskop pomysłów – czyli aktywne metody pracy z dziećmi

Uczestnicy: bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego (15 osób, w tym 3 osoby z WBP w Kielcach)

Termin: 22 września 2016 r. (8 godz. szkoleniowych)

Cel i zakres treści szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności zastosowania prostych i ciekawych metod organizowania czasu wolnego dzieci,
 • poznawanie interesujących zabaw i metod rozwijających wyobraźnię, koncentrację i refleks,
 • integrowanie dzieci z biblioteką.

W programie: zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem prostych rekwizytów: gazety, chusteczki, balony, sznurek, aktywne słuchanie muzyki, działania plastyczne - płaskie origami, frottage, malowanie „mokre na mokrym”, „klajstrem malowane”, mandale, pomysły na proste prezenty, zabawy relaksacyjne, zabawy typu "Czy można wierzyć oczom?", zabawy z chustą i tunelem, proste tańce integracyjne.

Prowadzący szkolenie: Krystyna Rey - trenerka I stopnia - KLANZA - Oddział w Krakowie


Działania międzypokoleniowe w bibliotece

Uczestnicy: bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego (15 osób, w tym 3 osoby z WBP w Kielcach)

Termin: 6 października 2016 r. (8 godz. szkoleniowych)

Cel szkolenia:

 • pozyskanie nowej perspektywy w spojrzeniu na własną bibliotekę i odkrycie nowych możliwości jej rozwoju poprzez poszerzenie oferty o działania międzypokoleniowe
 • zdobycie przez bibliotekarzy umiejętności inicjowania w bibliotece działań dla różnych grup wiekowych, z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb edukacyjnych i kulturalnych juniorów i seniorów

Uczestnicy warsztatu:

 • dowiedzą się, jak inicjować ofertę międzypokoleniową w bibliotece: od czego zacząć takie działania i co proponować,
 • dowiedzą się, jak zaplanować działania międzypokoleniowe w bibliotece „krok po kroku”,
 • poznają metody tworzenia oferty dla grup różnych grup wiekowych z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań wobec biblioteki,
 • zyskają nową perspektywę w patrzeniu na swoją bibliotekę jako miejsce działań międzypokoleniowych,
 • dobre praktyki z zakresu pracy z młodzieżą,
 • odkryją nowe możliwości rozwoju biblioteki w środowisku lokalnym.

Prowadzący szkolenie: Beata Tarnowska - absolwentka Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych


iklogonprclogo

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.


Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze