Ameryka w twojej bibliotece

Dyskusyjny Klub Książki

Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2017
oraz Bibliotekę Roku 2017 województwa świętokrzyskiego

Statystyka gości

Naszą witrynę przegląda teraz 585 gości 
Strona główna

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy naszej Biblioteki (13.04.2017)

Fotogaleria

Wizualizacja budynku Biblioteki po rozbudowie

Fotogaleria

Wizualizacja budynku Biblioteki po rozbudowie

Fotogaleria

Wizualizacja budynku Biblioteki po rozbudowie

Fotogaleria

Wizualizacja budynku Biblioteki po rozbudowie

Fotogaleria

13 kwietnia podpisano umowę dotyczącą rozbudowy naszej Biblioteki.

Projekt „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne” obejmuje rozbudowę i doposażenie, posadowionego przy ul. ks. P. Ściegiennego 13, budynku w celu stworzenia nowych i przystosowania istniejących pomieszczeń biblioteki do potrzeb jej użytkowników, a także dla zapewnienia powszechnego dostępu do gromadzonych w książnicy materiałów bibliotecznych. Powierzchnia użytkowa budynku zostanie zwiększona o ponad 1800 m2.

Wartość całkowita projektu wynosi 15 089 916,94 PLN, a przyznana kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” – 12 071 933,55 PLN, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych (środki z EFRR w kwocie 11 317 437,70 PLN tj. 75% kosztów kwalifikowanych oraz środki z budżetu państwa w kwocie 754 495,85 PLN tj. 5% kosztów kwalifikowanych).

Główny cel rozbudowy Biblioteki związany jest z intensywnym rozwojem usług opartych o multimedia, zapewnienie czytelnikowi szerokiego dostępu do stale powiększającej się liczby różnego rodzaju zbiorów oraz zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotece z wykorzystaniem otwartego dostępu do cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Realizacja projektu będzie miała wpływ na bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego, oraz zachowanie go dla przyszłych pokoleń poprzez cyfrową archiwizację zasobów. Przyczyni się do zwiększania kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez ich edukację w formach otwartych, międzyszkolnych w przyjaznym i nowocześnie wyposażonym miejscu, a tym samym otworzy dla nich nowe możliwości i perspektywy rozwoju. Spowoduje, iż miejsce to poprzez ofertę dla różnych pokoleń i grup społecznych stanie się także miejscem wymiany doświadczeń.

Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach i utworzenie w pełni wyposażonego Centrum Multimedialnego w nowoczesnym, a przede wszystkim przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekcie, połączy tradycję ze współczesnością. Jest to inwestycja w rozwój Biblioteki, zwiększenie dostępu do jej zasobów, również w rozwój społeczeństwa informacyjnego i potencjału edukacyjnego Regionu Świętokrzyskiego. To także kontynuacja zapoczątkowanego w 2004 roku procesu unowocześniania biblioteki.

Zakres i główne założenia projektu:

  • rozbudowa serwerowni, jej funkcji i możliwości gromadzenia dużej ilości danych
  • rozbudowa pracowni digitalizacji [w/w zakres prac jest niezbędny dla dalszego rozwijania Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej, którą dziś odwiedza codziennie ponad 2000 korzystających]
  • wydzielenie pracowni zarządzania portalami internetowymi (Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa, strona domowa WBP, „Przystań Kulturalna”, „Parnas” - blog literacki) utworzenie gabinetów: projekcyjnego i muzycznego, zintegrowanie w jednej przestrzeni zbiorów multimedialnych i tradycyjnych – rozszerzenie oferty usług z wykorzystaniem zbiorów multimedialnych
  • stworzenie warunków do udostępniania zbiorów w coraz większym zakresie w nowych technologiach na komputer własny, domowy, smartfon, przekazywanie bieżących informacji ważnych dla czytelników
  • stworzenie warunków do coraz większego udziału biblioteki w działalności edukacyjnej o charakterze międzyszkolnym, z wykorzystaniem nowych technologii do rozwijania kreatywności, także w zakresie edukacji plastycznej (grafika komputerowa),
  • zwiększenie powierzchni przeznaczonej na swobodny dostęp czytelników do zbiorów.

KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Książka na telefon

Biblioteka bez barier

Wykaz czasopism 2018

Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki

Logo obchodów jubileuszu 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

20-lecie Województwa Świętokrzyskiego

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Zarządzenie Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Plakat promujący gry PlayStation VR dostępne w Mediatece

Komunikat dotyczący służby przygotowawczej w korpusie szeregowych od 8 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze