BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
(dane statystyczne wg stanu na 31 grudnia 2018 r.)

Sieć bibliotek tworzy ogółem 266 bibliotek (70 w miastach, 196 bibliotek wiejskich).

Stan zbiorów ogółem: 4 335 962 jednostki inwentarzowe; zakupiono ogółem 107 383 jedn. inw. na kwotę 2 402 307 zł, w tym ze środków własnych 68 560 jedn. inw. na kwotę 1 552 874 zł, z dotacji MKiDN 34 634 jedn. inw. na kwotę 753 770 zł.

Zarejestrowano ogółem 157 555 czytelników oraz 3 273 109 wypożyczenia (książek, czasopism, zbiorów specjalnych).

Na miejscu w czytelniach zarejestrowano 928 863 udostępnionych materiałów bibliotecznych, 470 262 udzielonych informacji, 170 989 osób korzystających z Internetu.

Odwiedziny ogółem: 2 372 406 osoby, w tym 255 669 uczestników imprez bibliotecznych.