Strona główna Publikacje

Świętokrzyskie nr 20 (24) grudzień 2017 r.

Czytaj Świętokrzyskie nr 20 (24) grudzień 2017 r.
Czytaj
W numerze:
 • Tadeusz Kościuszko bohater dwóch narodów
 • Zdań kilka o twórczości Tadeusza Kościuszki
 • Manipulacje i tajemnice
 • Wielka Wojna w Kielcach i okolicy 1915 roku
 • Major Marian Przyłuski
 • Raport Hugo Gesslera z 1911 roku
 • Ks. dr Marian Paulewicz
 • Koszary przy ulicy Wrzosowej w Kielcach
 • Kościół garnizonowy w Kielcach
 • Świętokrzyskie na rosyjskich kartach edukacyjnych z XlX wieku
 • Sto dni w lesie
 • Zasadzka pod Starą Występą
 • Aby pamiętać
 • „Cała prawda” o wiślickiej Kolegiacie (cz. 2)
 • Dekret Kommissarski Roku 1774go
 • Zadwórze - „Polskie Termopile”
 • Dom rodzinny – źródło ideowych inspiracji
 • Adama Chmielowskiego droga do świętości
 • Narodowy Zasób Biblioteczny w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 • Przyczynek do chronologii założenia obronnego na górze Zamczysko koło Widełek
 • Marian Przeździk - poeta, o którym warto pamiętać

Świętokrzyskie nr 19 (23) lipiec 2017 r.

Czytaj Świętokrzyskie nr 19 (23) lipiec 2017 r.
Czytaj
W numerze:
 • Stefan i Ludwika
 • Córka Sienkiewicza
 • Szkoła Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • Joanna Ledoux – zapomniana malarka sakralna
 • O anonimowym przemyśle – „Kieleckim Hollywood” i właścicielach zakładów portretowych
 • Józef Fąfara „Fąfarski” – malarz batalista z Bodzentyna
 • Jerzy Remer – pierwszy okręgowy konserwator zabytków w Kielcach
 • Związki Marii Skłodowskiej-Curie i jej rodziny z Ziemią Świętokrzyską (w 150 rocznicę urodzin noblistki)
 • Od przemysłu do rzemiosła. Kilka słów o kieleckich złotnikach
 • Początek pierwszej wojny światowej w Kielcach w „Kurjerze Lwowskim” z 1914 r. Edycja źródłowa
 • Dowódcy Okręgu Generalnego Wojska Polskiego nr lll Kielce 1918-1921
 • Garnizony Wojska Polskiego w regionie świętokrzyskim
  Garnizon Ostrowiec (1918-1939)
 • Niezwykli bracia
 • Plenery na Karczówce
 • Marmury kieleckie w sztuce i architekturze
 • Z najdawniejszych dziejów Zagnańska
 • Słownictwo tkackie okolic Samsonowa
 • Odnalezione tryptyki Stanisława Kaczora Batowskiego ze szkoły w Skarżysku-Kamiennej
 • Z miedzi kraiowey
 • „Cała prawda” o wiślickiej Kollegiacie (część 1.)
 • Tadeusz Dybczyński – piewca regionu świętokrzyskiego
 • Pogmatwane losy wrześniowych oficerów
 • Jerzy Korey-Krzeczowski – w dziesiątą rocznicę śmierci
 • Wystawa dzieł Józefa Szermentowskiego i Franciszka Kostrzewskiego w Kielcach
 • Z historii polskiego łowiectwa. Mikołaj Tomkiewicz (1888-1918?)

Świętokrzyskie nr 18 (22) grudzień 2016 r.

Czytaj Świętokrzyskie nr 18 (22) grudzień 2016 r.
Czytaj
W numerze:
 • Henryk Sienkiewicz – pisarz, społecznik, patriota. Źródła popularności w Polsce i za granicą
 • Sienkiewicz na miarę czasu. Rozważania rocznicowe
 • Sienkiewiczowskie Tusculum. Historia i pamięć w nowoczesnych czasach
 • Jana hr. Tyszkiewicza „Listy z podróży do Zanzibaru 1891 r.”
 • Ilustracje malarzy polskich do dzieł Henryka Sienkiewicza
 • Strzelcy w Oblęgorku
 • Przy ulicy Sienkiewicza
 • Kresy. Śladami bohaterów Trylogii Henryka Sienkiewicza
 • Henryk Sienkiewicz w kolekcjonerstwie
 • Henryk Sienkiewicz na dawnej pocztówce z kolekcji Jacka Szczepaniaka
 • Początki Bibliotek Publicznych
 • Wspomnienia z pracy bibliotecznej w latach: 1913-1958
 • Franciszek Kostrzewski
 • Działalność konspiracyjna kieleckiego harcerstwa w czasie II wojny światowej
 • Kadzielnia
 • Świat A.D. 1931/1932 (cz.2)
 • Myśliwy to człowiek który „...błąka się po lasach, kniejach, polach, bagnach”
 • Nieznane grodzisko w okolicach Łagowa
 • Założenie obronne na górze Zamczysko koło Widełek
 • Wspomnienie o Zofii Korzeńskiej

Świętokrzyskie nr 17 (21) lipiec 2016 r.

Czytaj Świętokrzyskie nr 17 (21) lipiec 2016 r.
Czytaj
W numerze:
 • Jak się uczył Gustaw Herling-Grudziński?
 • Zmiłuj się nad nami (fragmenty)
 • W stronę morza
 • W siedemdziesiątą rocznicę pogromu kieleckiego; Julia Pirotte - dokumentalistka historii
 • Nazewnictwo terenowe okolic Zagnańska i Samsonowa w XIX wieku
 • Stary album
 • Bronisław Wilkoszewski - fotograf, społecznik, patriota
 • Inteligencja nieczytająca
 • Produkcja zbrojeniowa zakładów ostrowieckich w II Rzeczpospolitej
 • Okruchy wspomnień
 • Wilhelm Gottlieb Ernst Becker - w poszukiwaniu złota, srebra i soli
 • Świat Anno Domini 1931/1932 (cz. 1)
 • Oda do karty pocztowej, czyli o pewnym wynalazku Henryka Sienkiewicza
 • Wąskotorowy zabytek w kieleckiej elektrociepłowni
 • Kolekcjonerski jubileusz
 • Marta Hubicka - pasjonatka środowiska krajoznawczego
 • „Bomby polskie” Zbigniewa Włodzimierza Fronczka
 • Ryszard Prauss - miasta i zamki jak z bajki

Świętokrzyskie nr 16 (20) listopad 2015 r.

Czytaj Świętokrzyskie nr 16 (20) listopad 2015 r.
Czytaj
Wersja na czytnik
W numerze:
 • Z notatnika bibliotekarza na budowie (fragmenty)
 • Pierwsza średnia szkoła aktorska Byrskich w Kielcach
 • Piotr Szczerski (1953-2015)
 • Raport z odchodzącego miasta
 • Gorejące drzewo
 • Panorama zbrodni
 • Pisarze powinni mieć pojemne kosze
 • Pierwszy Przewodnik turystyczny po Polsce oraz Praktyczny poradnik dla podróżujących
 • Danuta Hanna Sobczak-Michałowska. Od natury do poetyckiej syntezy
 • Garnizony wojska polskiego w regionie świętokrzyskim. Garnizon Pińczów
 • Czwartacy
 • „Bez chłopów Polska na niepodległość się nie wybije...”
 • Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna
 • Z dziejów budownictwa wodnego w województwie kieleckim w latach 1945-1975
 • Żelazne symbole drewnianego krzyża w Samsonowie
 • Dzieje kopca i pomnika Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
 • Relikty drewnianej konstrukcji z czasów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego odkryte w Samsonowie
 • Zabytkowa chałupa w Kołomani
 • Pamiątkowa tablica poświęcona twórcom Zespołu Wielkopiecowego w Samsonowie
 • Zapomniani wyzwoliciele
 • Z okupacyjnych wspomnień
 • Koleje filmowe
 • Miasta i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu
 • O panach i chłopach
 • Człowiek renesansu - Stanisław Rachalewski

Świętokrzyskie nr 15 (19) czerwiec 2015 r.

Czytaj Świętokrzyskie nr 15 (19) czerwiec 2015 r.
Czytaj
Wersja na czytnik
W numerze:
 • Bo nie ma pewno prostego kmiotka w całej Słowiańszczyźnie, który by o Łysej Górze nie słyszał...
 • Wolność to Piękna Pani. Kazanie w 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
 • Z Olgą Tokarczuk rozmawia Andrzej Dąbrowski
 • Klasztor Świętego Krzyża w opowieściach XIX-wiecznych podróżników
 • Byłam kurierem „Kazań świętokrzyskich”
 • „Kazania Świętokrzyskie” - narodowa relikwia piśmiennicza
 • Wybrane cechy obywateli małych ojczyzn - z perspektywy regionu świętokrzyskiego
 • Bitwa pod Samsonowem - 6 września 1939 r.
 • Moje wspomnienia z czasów II wojny światowej
 • Garnizony wojska polskiego w regionie świętokrzyskim. Garnizon Staszów (1918-1939)
 • Barwinek 1943 r. W sprawie „nasypu starej kolejki”
 • Adam Królikowski - artysta zapomniany
 • Nieco o kieleckich szkołach
 • Ofensywa styczniowa 1945 roku w rejonie Ćmińska, Samsonowa i Zagnańska
 • Zapomniani bohaterowie
 • Jerzy Kowalczyk - kronikarz Powstania
 • Obelisk na Barczy - stąd pomierzono Góry Świętokrzyskie
 • Generał dywizji Bolesław Jerzy Roja - pierwszy dowódca 4 Pułku Piechoty Legionów. Oficer, bohater, więzień Sachsenhausen
 • Niezwykłe dzieje rodziny Karbownickich
 • Ochwanolo, wieszcz Ponidzia
 • Nasz bliźni odrzucony

Świętokrzyskie nr 14 (18) sierpień 2014 r.

nr14_18.jpg
Czytaj
nr14_18.jpg
W numerze:
 • Sto lat temu...
 • Rzeczpospolita Kielecka
 • Żeromski. Pod rozkazami Piłsudskiego
 • Legiony Polskie
 • Strzelcy i Sokoły - fragmenty
 • Wybuch I wojny światowej. Z zapisków ks. Józefa Rokosznego
 • OŠficerska Szkoła Strzelecka w Stróży
 • Legion Polski nad Nidą - wrzesień 1914 roku
 • Oddziały Józefa Piłsudskiego w Tumlinie
 • Cmentarze legionowe na ziemiach polskich
 • „Ziemia Kielecka” 1915-1917
 • Tomasz Szymkiewicz - ordynans Piłsudskiego
 • Sytuacja zakładów przemysłowych w Kielcach i okolicy w latach I wojny światowej
 • Garnizon Kielce w latach 1918-1921
 • Obchody rocznic historycznych w Kielcach w pierwszych latach Wielkiej Wojny
 • Koszary
 • Obchody rocznic śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w województwie kieleckim (1936-1939)
 • Z patriotycznych postaw zrodzony Dom WF i PW im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach
 • Legiony Polskie 1914-2014 - wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach
 • Podróże pana Włodzimierza przedwojennymi „klejnotami” polskiej zeglugi
 • Upamiętnienie pobytu Józefa Piłsudskiego w Majkowie w 1914 roku
 • Pamięć o Wołyniu

Świętokrzyskie nr 13 (17) czerwiec 2014 r.

nr13_17.jpg
Czytaj
nr13_17.jpg
W numerze:
 • Polacy w Imperium Rosyjskim w ostatnim trzydziestoleciu XlX wieku i początku wieku XX
 • Ziemianie na Kielecczyźnie w latach 1914-1915
 • XlX-wieczny salon na Podlasiu i Kresach Wschodnich
 • Kanclerz Jacek Małachowski (1737-1821) twórcą kompleksu ceramicznego Ćmielów-Denków
 • Centralny Okręg Przemysłowy w planach operacyjnych Wojska Polskiego przed wybuchem II wojny światowej
 • Stanisław Sanecki – Świętokrzyski Canaletto
 • Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie Samsonowa
 • Zanim Stefan Artwiński został prezydentem
 • Garnizony wojska polskiego w regionie świętokrzyskim. Garnizon Jędrzejów
 • Twórczość Leopolda Staffa nad Kamienną i Bernatką w latach 1953-1957
 • Nowe wiersze Longina Jana Okonia
 • Józef Myszka (1928-1964)
 • Zamach na Hansa Petersa, kata Buska-Zdroju
 • „My z pałacu” (fragment książki)
 • Kapłan - patriota
 • Po co ci te chłopy?
 • O czym mówią eksponaty
 • Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z Kapliczki pw. św. Jana Nepomucena w Samsonowie-Ciągłych
 • Samsonowska figura Jezusa Zmartwychwstałego
 • Spotkajmy się w Bodzentynie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie 1904-1939
 • Nowa książka Zbigniewa Masternaka
 • Kultura dla milusińskich...
 • „Królowa Śniegu” w „Kubusiu”
 • Wspomnienie
 • Słupia Nadbrzeżna

Świętokrzyskie nr 12 (16) grudzien 2013 r.

nr12_16.jpg
Czytaj
nr11_15.jpg
W numerze:
 • Tajemnice rodzinne. Zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego
 • Adolf Sowiński
 • Z Ritą Gombrowicz - rozmawia Andrzej Dąbrowski
 • „Catholicon”
 • Antoni Tański i jego dzieło na tle innych przedstawień alegorii Polski
 • Próby modernizacji centralnej i północno–zachodniej części województwa kieleckiego przed II wojną światową
 • 140 lat kieleckiej straży pożarnej
 • Usole Syberyjskie. Polacy na nieludzkiej ziemi
 • Stanisław Staszic i polskie kolekcjonerstwo mineralogiczne
 • 25 Pułk Piechoty w Kielcach w latach 1918-1919
 • Kapitan Herwin
 • Słońce w herbie
 • Pamięć - obowiązkiem potomnych
 • Profesor Rozalia Szafraniec
 • Walki w rejonie Stopnicy we wrześniu 1939 roku
 • Świętokrzyski epizod Profesora Hilarego Koprowskiego
 • W piątą rocznicę śmierci Jerzego Rosińskiego
 • Odszedł Bolesław Cetner
 • Zauroczony żywiołami. O Trzech poematach Stanisława Rogali
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kielcach w okresie międzywojennym
 • Miejsca pamięci

Świętokrzyskie nr 11 (15) sierpień 2013 r.

nr11_15.jpg
Czytaj
nr11_15.jpg
W numerze:
 • Seweryn Aleksander Wisłocki (1938-2013)
 • Rodzina Pusłowskich
 • „Póki łańcuch niewoli karki wolnych krwawi”
  Polska żałoba narodowa 1861-1866
 • Mieszkańcy Buska w Powstaniu Styczniowym
 • Powstańczy krzyż
 • Obrazki z ulicy Zagórskiej
 • Poligon wojskowy 2 Dywizji Piechoty Legionów w Daleszycach w latach 1923-1939
 • Historia Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 pułku w latach 1990-2009
 • Pomnik chwały - Grób Nieznanego Żołnierza
 • W 70-tą rocznicę wydarzeń...
  Pacyfikacja Michniowa we wspomnieniach rodziny Malinowskich
 • Prawosławni w Kielcach i ich cmentarz
 • Towarzysze Hilarego Mali
 • Konstytucja 3 Maja w XVIII-wiecznej kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 • Wartości artystyczne wystroju kościołów na terenie Chęcin i okolicy
 • Moi wielcy Profesorowie we wspomnieniu i anegdocie
 • Książka w grze, czyli euro pisarzy
 • Mój Tata
 • Zapomniane historie…
  O produkcji granatów w Białogonie
 • Biblioteka w gminie - gmina w bibliotece
 • Refleksje po lekturze…
 • Jacek Małachowski kanclerz wielki koronny
 • Bibliotekarz Roku 2012

Kanał informacyjny

KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Książka na telefon

Biblioteka bez barier

Wykaz czasopism 2018

Dyskusyjny Klub Książki

academica small

Dyskusyjny Klub Książki

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Informator Zima w mieście 2018

Logo obchodów jubileuszu 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Plakat promujący gry PlayStation VR dostępne w Mediatece

Komunikat dotyczący służby przygotowawczej w korpusie szeregowych od 8 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze