Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

W 2015 r. Zarząd Okręgu SBP w Kielcach uzyskał z Województwa Świętokrzyskiego dotację celową na realizację dwóch zadań publicznych z zakresu kultury:

  • wystawa pt. Miasta i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu organizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 (1000 zł)
  • wydanie publikacji pt. LIROBRANIE Andrzeja Piskulaka (2500 zł)


sbpartStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest zgodnie ze statutem samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym. Do naszej Organizacji należą bibliotekarze z różnych sieci bibliotek w kraju oraz osoby związane naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Stowarzyszenie współuczestniczy w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej; prezentuje opinie pracowników bibliotek wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządów oraz innych organizacji i stowarzyszeń; popiera zainteresowania naukowe oraz doskonali umiejętności zawodowe członków popularyzuje czytelnictwo, książkę oraz przedsięwzięcia bibliotek; działa na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego. Jest wydawcą książek oraz fachowych periodyków upowszechniających intelektualny dorobek zarówno bibliotekarstwa polskiego jak i zagranicznego.

Stowarzyszenie funkcjonuje od 1917 roku. Zrzesza około 9 tysięcy członków z różnych bibliotek w całym kraju. W strukturze naszej Organizacji funkcjonuje 16 okręgów, ich Zarządom podlega 57 oddziałów, w których działają zasadnicze ogniwa pracy tj. koła (jest ich 300).

W województwie świętokrzyskim Kielecki Okręg SBP funkcjonuje od 9 lutego 1954 roku, wcześniej zaś (tj. od 1 września 1946 r.) działał w mieście Oddział Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Pierwszym przewodniczącym był Stefan Frycz (l. 1946 -1954) natomiast w następnych latach funkcję tę pełnili: Feliks Waluszewski (1951-1954), Jadwiga Koziańska (1954-1955), Stanisław Masztalerz (1955-1962; 1965-1971), Eugeniusz Komorowski 1963-1965), Danuta Tomczyk (1972-1975), Stefan Matusiak (1975-1981), Elżbieta Stec (1981-1984), Maria Kałdowska (1984-1989), Jan Waluszewski (1989-1993), Jadwiga Zielińska. (1993- ).

W strukturze Kieleckiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działają 2 Oddziały: Kielecki i Skarżysko-Konecki oraz 8 Kół. W skład Oddziału Skarżysko-Koneckiego wchodzą dwa Koła Terenowe: w Końskich oraz Skarżysku-Kamiennej. W Oddziale Kieleckim działają 4 Koła Terenowe: w Jędrzejowie, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie; oraz 2 Miejskie: w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Kielecki Okręg Stowarzyszenia zrzesza ogółem 139 bibliotekarzy.


Skład Zarządu Okręgu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach
(kadencja 2009-2013)
Jadwiga Zielińska przewodnicząca
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach)
tel. 41 340 03 03, 41 361 53 51 w. 203
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jolanta Milczarek z-ca przewodniczącej
(Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Końskich)
tel. 41 372 25 05
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Anna Liszka skarbnik
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach)
tel. 41 361 53 51 w. 127
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Joanna Binkowska-Słoń
sekretarz
(Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach)
tel. 41 368 54 09
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Członkowie Zarządu Okręgu: Andrzej Dąbrowski (WBP w Kielcach),
Anna Gębska (MBP w Starachowicach),
Iwona Kowaleska (PiMBP w Skarżysku-Kamiennej),
Dariusz Kosno (WBP w Kielcach).
Dariusz Kowalczyk
przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej SBP
(BPMiG w Końskich)
tel. 41 372 25 05
Aneta Strzępka
przewodnicząca Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
(WBP w Kielcach)
tel. 41 361 55 51 w. 225
Konto Okręgu SBP w Kielcach:
Bank BPH S.A. O/Kielce, ul. Sienkiewicza 27
06 1060 0076 0000 3200 0016 2684

I. Skład Zarządu Oddziału w Kielcach
(kadencja 2013-2017)

Dariusz Kosno - przewodniczący
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach)
tel. 41 361 53 51 w. 160
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Maria Sałata - z-ca przewodniczącego
(Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie)
tel. 15 864 30 57
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jolanta Sopińska - sekretarz
(Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach)
tel. 41 274 76 06
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Joanna Binkowska-Słoń - skarbnik
(Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach)
tel. 41 368 54 09
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Członkowie Zarządu
Dorota Machnik (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie)
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Beata Kamińska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
(Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach)
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Konto Oddziału SBP w Kielcach:
Bank BPH S.A. O/Kielce, ul. Św. Leonarda 2
36 1060 0076 0000 3200 0143 0322
1. Koło Miejskie w Kielcach

z siedzibą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 13
tel. 41 361 53 51, tel./fax 41 344 59 21

Zarząd Koła:
Halina Sorys - przewodnicząca
Agnieszka Kukla-Rycąbel - sekretarz
Anna Liszka - skarbnik
2. Koło Miejskie w Kielcach

z siedzibą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
25-406 Kielce, ul. Konopnickiej 5
tel. 41 362 70 13, tel./fax 41 362 61 15

Zarząd Koła:
Joanna Binkowska-Słoń - przewodnicząca
Beata Kamińska - sekretarz
Mariola Kamyk - skarbnik
3. Koło Terenowe w Jędrzejowie

z siedzibą w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33 b
tel. 41 368 13 96, tel./fax 41 368 12 67

Zarząd Koła:
Małgorzata Baczyńska - przewodnicząca
Dorota Napora - sekretarz
Lucyna Dąbrowa - skarbnik
4. Koło Terenowe w Starachowicach

z siedzibą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach
27-200 Starachowice, ul. Kochanowskiego 5
tel./fax 41 274 76 66

Zarząd Koła:
Jolanta Sopińska - przewodnicząca
Aldona Bałtowska-Jagieła - sekretarz
Magdalena Mroczek - skarbnik
5. Koło Terenowe w Staszowie

z siedzibą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Staszów
28-200 Staszów, ul. Rynek 1
tel. 15 864 30 57, tel./fax 15 864 32 61

Zarząd Koła:
Maria Sałata - przewodnicząca
Renata Wójtowicz - sekretarz
Janina Szymańska - skarbnik

II. Skład Zarządu Oddziału Skarżysko-Koneckiego
(kadencja 2013-2017)

Lidia Talaga - przewodnicząca
(Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej)
tel. 41 251 33 81, 41 251 20 37
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jolanta Milczarek - z-ca przewodniczącego
(Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie)
tel. 41 372 25 05, tel./fax 41 372 90 88
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mariola Nowak - sekretarz
(Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie)
tel. 41 372 25 05, tel./fax 41 372 90 88

Mirosława Tusiewicz - skarbnik
(Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej)
tel. 41 251 21 34
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Członkowie Zarządu
Iwona Kowaleska (PiMBP w Skarżysku-Kamiennej)
Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce)
Dariusz Kowalczyk (BPMiG Końskie)

Dorota Matla - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
(Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej)
tel. 41 25 12 134
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1. Koło Terenowe w Końskich

z siedzibą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. 41 372 25 05, tel./fax 41 372 90 88

Zarząd Koła:
Jolanta Milczarek - przewodniczący
Marcin Michalczyk - sekretarz
Zofia Chochowska - skarbnik
2. Koło Terenowe w Skarżysku-Kamiennej

z siedzibą w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 20
tel. 41 251 33 81; tel./fax 41 251 20 37

Zarząd Koła:
Ewa Stojecka - przewodnicząca
Jolanta Półtorak - sekretarz
Alicja Kubicka - skarbnik

KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Dyskusyjny Klub Książki

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

Zdjęcie statuetki, którą Biblioteka otrzymała za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Promocja e-czytelnictwa w bibliotece na platformie Ibuk Libra zorganizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN

Ekslibris 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

RozPRACUJ to z biblioteką

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze