Szanowni Państwo! Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza od 20 sierpnia 2019 r. pracuje w nowym bibliotecznym systemie informatycznym ALMA.

Biblioteka w 2018 r. wygrała rywalizację konkursową o włączenie do projektu OMNIS realizowanego przez Bibliotekę Narodową. W efekcie tego znalazła się w gronie czterech bibliotek (z Biblioteką Narodową, Biblioteką Jagiellońską i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Lublinie), które uczestniczą w implementacji najnowszego produktu firmy „Ex Libris” tj. zintegrowanego systemu bibliotecznego ALMA, który pozyskała w ramach porozumienia podpisanego z Biblioteką Narodową.

System ALMA jest nowoczesnym, działającym w chmurze, kompleksowym systemem bibliotecznym opracowanym przez firmę Ex Libris w ścisłej współpracy z Boston College, Katholieke Universiteit Leuven, Princeton University Library oraz Purdue University Library. ALMA jest ujednoliconym, elastycznym i komfortowym środowiskiem zarządzania zasobami bibliotecznymi. Praca systemu bibliotecznego ALMA oparta na procedurach zwiększa automatyzację procesów bibliotecznych, ograniczając lub eliminując potrzebę interwencji pracowników. System jest stale rozwijany i aktualizowany.

Funkcje ALMY obejmują realizację wszystkich procesów bibliotecznych:

 • gromadzenia zbiorów (m.in. zakupu, ewidencji)
 • opracowania zbiorów
 • udostępniania zbiorów w wypożyczalniach i czytelniach
 • obsługi zleceń (zamówień, rezerwacji, zakupu i digitalizacji)

W komunikacji z czytelnikiem system ALMA może wysyłać pocztą elektroniczną powiadomienia np. potwierdzenia wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych, przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych egzemplarzy, czy powiadomienia o przekroczeniu terminu zwrotu materiałów wypożyczonych ze zbiorów Biblioteki.

ALMA współpracuje z szybką, wygodną wyszukiwarką zasobów Primo VE, która umożliwia proste lub zaawansowane, jednoczesne przeszukiwanie wszystkich baz danych, także bibliograficznych WBP w Kielcach, Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz zasobów informacyjnych innych bibliotek zrzeszonych w konsorcjum.

Ponadto pozwala zalogowanym czytelnikom:

 • filtrować i zawężać wyniki wyszukiwania,
 • zapisywać kwerendy w celu późniejszego wykorzystania,
 • eksportować wyniki wyszukiwania do innych aplikacji,
 • zapamiętywać ulubione pozycje,
 • rezerwować tytuły ze zbiorów Biblioteki,
 • samodzielnie prolongować datę zwrotu wypożyczonych materiałów,
 • składać propozycje zakupu tytułów do zbiorów.