W dniach 8 – 15 maja 2021 zaplanowany jest XIX Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci kierunków wokalnych polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. Dopuszczalny wiek uczestników: kobiety urodzone nie wcześniej niż 01.01.1991 r., mężczyźni urodzeni nie wcześniej niż 01.01.1989 r. Kandydaci mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w terminie od 25.09.2020 r. do 30.12.2020 r.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne o równowartości ok. 5 000 euro oraz wyróżnienia i nagrody specjalne.

Festiwal został zapoczątkowany w maju 1985 roku pod nazwą Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu z inicjatywy ówczesnego kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Heleny Łazarskiej. Od 2001 roku istnieje jako Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Jego celem jest propagowanie wokalnej muzyki różnych stylów i gatunków poprzez realizowanie prawidłowej sztuki śpiewu opartego na oddechu. Umożliwia młodym śpiewakom rozwój osobowości artystycznej, kształtowanie ich muzycznych i artystycznych upodobań oraz świadomości w zakresie zdobywania warsztatu wokalnego.

Więcej informacji o międzynarodowym konkursie na jego oficjalnej stronie:
http://www.adasari.pl/