Szanowni Czytelnicy, od 11 stycznia otwieramy Czytelnię Ogólną!

  1. Czytelna Ogólna będzie czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00.
  2. Z użytku wyłączona pozostaje antresola ze stanowiskami komputerowymi.
  3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do Czytelni.
  4. W Czytelni Ogólnej korzystać można także ze zbiorów znajdujących się w Magazynie.

Szczegółowe zasady dostępu do budynku Biblioteki oraz zasady udostępniania zbiorów w czasie epidemii:
Zarządzenia Nr 7/2021 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 25 stycznia 2021 r.