logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoWojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach ponownie otrzymała środki finansowe na zakup nowości wydawniczych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W tym roku naszej bibliotece przyznano 100 000 zł w ramach dotacji celowej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niebawem rozpoczniemy zakup książek, które jeszcze w tym roku trafią na nasze półki i do Waszych rąk.


logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwalogo Biblioteki Narodowej

 

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoWojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach w 2019 r. będzie realizowała zadanie „Gustaw Herling - Grudziński u siebie” w ramach obchodów Roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego. W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące wydarzenia:

 1. Wykład dr hab. Grażyny Maroszczuk „Ocalić fundament spraw. Kilka myśli o problematyce i języku prozy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”
  15 marca, godz. 11:00; siedziba WBP w Kielcach
 2. Wycieczka śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kielce - Skrzelczyce - Św. Katarzyna - Bodzentyn - Suchedniów - Kielce
  16 maja, godz. 9:45
 3. Wieczór u Herlinga - z udziałem Marty Herling, córki pisarza. Fragmenty twórczości przeczyta Dawid Żłobiński - aktor Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.
  16 maja, godz. 18:00; Hotel Stary Młyn w Suchedniowie
 4. Spotkanie z Martą Herling
  17 maja godz. 17:00; siedziba WBP Kielce

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dofinansowania: 14 610 zł.

 

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoW 2018 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

  kwota dotacji: 52 764,00 zł

  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 753 771 zł.

  Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


  logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwalogo Biblioteki Narodowej

 • Projekt „Z książką od kołyski”

  kwota dotacji: 11 000,00 zł

  całkowity koszt projektu: 13 925,00 zł

  Projekt realizowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2018” ma na celu pozyskanie najmłodszych czytelników w wieku od 0-8 lat wraz z opiekunami, promocję książki przez intensyfikację działań animujących czytelnictwo, wyrobienie nawyku czytania i systematycznego korzystania z usług biblioteki.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Projekt „Zwiększenie możliwości udostępniania zbiorów cyfrowych poprzez aktualizację portalu ŚBC”

  kwota dotacji: 14 113,00 zł

  całkowity koszt projektu: 29 643,00 zł

  Projekt realizowany w ramach programu „Kultura cyfrowa 2018” umożliwił modernizację istniejącego od 10 lat portalu Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej poprzez aktualizację systemu dLibra do wersji 6.1 oraz dostosowanie interfejsu do nowych trendów zgodnych z WCAG 2.0. W rezultacie, przebudowa portalu umożliwia czytelnikom korzystanie z zasobów cyfrowych bez konieczności instalowania dodatkowych rozszerzeń na komputerach oraz na urządzeniach mobilnych (tablety i smartfony). Interfejs portalu jest zgodny z WCAG 2.0 i pozwala na przełamywanie barier w dostępie do dóbr kultury. Aktualizacja portalu ŚBC przyczynia się do zwiększenia dostępności do zdigitalizowanych materiałów o szczególnym znaczeniu dla ochrony.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Szkolenia dla świętokrzyskich bibliotekarzy

  kwota dotacji: 19 300,00 zł

  całkowity koszt projektu: 25 560,00 zł

  Projekt realizowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2018” którego celem jest usystematyzowanie, zwiększenie i rozwój umiejętności związanych zarówno z organizowaniem i zarządzaniem bibliotekami, jak i promowaniem ich w środowisku lokalnym poprzez budowanie pozytywnego wizerunku, a także wzbogacenie oferty bibliotecznej o nowe zajęcia dla różnych grup użytkowników, w szczególności dzieci, młodzieży i osób dorosłych w wielu 20-30 lat.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.