Ponad wszystkie wasze uroki, Ty! Poezjo, i ty Wymowo, Jeden – wiecznie będzie wysoki: Odpowiednie dać rzeczy – słowo!

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim poezji poety.

Załączniki: