Powstanie pierwszej biblioteki publicznej w Kielcach sięga początku XX wieku. 12 lipca 1909 roku z inicjatywy Towarzystwa Biblioteki Publicznej oficjalnie otwarto wypożyczalnię i czytelnię pism. Do dyspozycji czytelników oddano wówczas ok. 2000 tomów przekazanych głównie w darze. Dzięki pomocy społeczeństwa i różnych instytucji księgozbiór powiększał się i w 1939 roku liczył ponad 27.000 tomów. Biblioteka działała do lutego 1940 roku, a więc do momentu wydania przez władze niemieckie zarządzenia o rozwiązaniu wszystkich polskich towarzystw. Mimo zamknięcia biblioteki, księgozbiór potajemnie był wypożyczany mieszkańcom miasta. W styczniu 1945 roku działacze Towarzystwa przystąpili do reaktywowania biblioteki, a w trzy miesiące później biblioteka wznowiła działalność w nowym lokalu przy ul. Kościuszki 8. Ocalały księgozbiór liczył wówczas 17.000 tomów (w trzy lata później został przekazany samorządowi miasta z przeznaczeniem dla powstającej Publicznej Biblioteki Miejskiej).

Pod koniec 1945 roku rozpoczęto tworzenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. W marcu 1947 roku w lokalu przy Placu Partyzantów 5 uruchomiono wypożyczalnię książek i czytelnię czasopism. 24 sierpnia 1947 roku odbyło się oficjalne otwarcie Biblioteki. Przez prawie siedem lat w mieście funkcjonowały dwie biblioteki publiczne. W styczniu 1955 roku z połączenia tych dwóch placówek utworzono jedną instytucję pod wspólną nazwą Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, w której strukturze zaczęły działać filie biblioteczne na terenie miasta, i która objęła swym nadzorem placówki terenowe w województwie. Reforma administracyjna kraju przeprowadzona w 1975 roku wpłynęła na zmianę struktury biblioteki, która zmieniła wtedy nazwę na Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. W 1999 r. Biblioteka stała się samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

W maju 2002 roku z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach została wydzielona Miejska Biblioteka Publiczna wraz z 12 filiami osiedlowymi. Ze zbiorów WBP przekazano na rzecz nowo utworzonej biblioteki ponad 300.000 książek oraz zbiorów specjalnych. Przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej pozostała Filia Nr 11 (os. Barwinek), którą w nowej strukturze organizacyjnej nazwano Biblioteką Literacką. Na bazie jej księgozbioru tradycyjnego oraz zbioru z "książką mówioną" utworzono w 2006 r. Medi@tekę. Zbiory wzbogacono o wydawnictwa na nośnikach elektronicznych (filmy, muzyka, gry i programy edukacyjne). 10 maja tego roku otworzono pierwszą w województwie świętokrzyskim Medi@tekę.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach w Regionie Świętokrzyskim jest największą biblioteką publiczną, która od prawie wieku służy społeczeństwu. Posiada ponad 300-tysięczny księgozbiór współczesny i historyczny z różnych dziedzin wiedzy oraz zbiór zabytkowy. Są to: rękopisy, stare druki, książki i czasopisma z XIX wieku oraz zbiory specjalne. WBP z mocy ustawy o bibliotekach gromadzi i udostępnia regionalny egzemplarz obowiązkowy.

Prawie do końca 2007 roku księgozbiór udostępniany był w kilku lokalach znacznie oddalonych od siebie. Od 25 października 2007 r. Biblioteka znajduje się w nowej siedzibie przy ul. ks. P. Ściegiennego 13. Usytuowana jest na 1-hektarowym terenie między ulicami Ściegiennego i Zgoda. W budynku o powierzchni około 4100 m2 przechowywane są i bezpłatnie udostępniane wszystkie kategorie zbiorów.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej,
  • opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej wraz z tworzeniem baz danych z tego zakresu,
  • sprawowanie opieki merytorycznej nad siecią publicznych bibliotek samorządowych województwa świętokrzyskiego, w tym udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz organizowanie szkoleń,
  • prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej,
  • prowadzenie badań nad czytelnictwem,
  • współdziałanie z samorządem lokalnym i z innymi bibliotekami w kraju, w celu zaspakajania potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców naszego regionu.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach poza podstawowymi funkcjami prowadzi szeroką działalność kulturalną:

  • organizuje spotkania autorskie, konferencje, seminaria, wystawy,
  • promuje książki,
  • organizuje tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów.