BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
(dane statystyczne wg stanu na 31 grudnia 2020 r.)

Sieć bibliotek tworzy ogółem 262 biblioteki (81 w miastach, 181 bibliotek wiejskich).

Stan zbiorów ogółem: 4 301 098 jednostek inwentarzowych; zakupiono ogółem 121 605 jedn. inw. na kwotę 2 627 514 zł, w tym ze środków własnych 77 614 jedn. inw. na kwotę 1 631 197 zł, z dotacji MKiDN 40 719 jedn. inw. na kwotę 914 110 zł.

Zarejestrowano ogółem 124 584 czytelników oraz 2 336 742 wypożyczenia (książek, czasopism, zbiorów specjalnych).

Na miejscu w czytelniach zarejestrowano 166 266 udostępnionych materiałów bibliotecznych, 188 850 udzielonych informacji, 31 543 osoby korzystające z Internetu.

Odwiedziny ogółem: 1 237 921 osób, w tym 87 258 uczestników imprez bibliotecznych.