{gallery maxcount=1 alignment="before-float" title="Kliknij"}djmediatools/2019/nagroda06{/gallery}

Fotogaleria

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach - w uznaniu zasług Andrzeja Dąbrowskiego w tworzenie, upowszechnianie, promowanie i ochronę kultury w mieście, regionie, a także poza jego granicami – wystąpił z wnioskiem o Nagrodę Prezydenta Miasta.

W dniu 21 czerwca 2019 r. z okazji Święta Kielc Prezydent Bogdan Wenta uhonorował Andrzeja Dąbrowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach i członka naszego Stowarzyszenia Nagrodą Prezydenta Miasta.

Serdecznie gratulujemy.

W 2015 r. Zarząd Okręgu SBP w Kielcach uzyskał z Województwa Świętokrzyskiego dotację celową na realizację dwóch zadań publicznych z zakresu kultury:

  • wystawa pt. Miasta i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu organizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 (1000 zł)
  • wydanie publikacji pt. LIROBRANIE Andrzeja Piskulaka (2500 zł)

logo Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest zgodnie ze statutem samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym. Do naszej Organizacji należą bibliotekarze z różnych sieci bibliotek w kraju oraz osoby związane naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Stowarzyszenie współuczestniczy w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej; prezentuje opinie pracowników bibliotek wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządów oraz innych organizacji i stowarzyszeń; popiera zainteresowania naukowe oraz doskonali umiejętności zawodowe członków popularyzuje czytelnictwo, książkę oraz przedsięwzięcia bibliotek; działa na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego. Jest wydawcą książek oraz fachowych periodyków upowszechniających intelektualny dorobek zarówno bibliotekarstwa polskiego jak i zagranicznego.

Stowarzyszenie funkcjonuje od 1917 roku. Zrzesza około 9 tysięcy członków z różnych bibliotek w całym kraju. W strukturze naszej Organizacji funkcjonuje 16 okręgów, ich Zarządom podlega 57 oddziałów, w których działają zasadnicze ogniwa pracy tj. koła (jest ich 300).

W województwie świętokrzyskim Kielecki Okręg SBP funkcjonuje od 9 lutego 1954 roku, wcześniej zaś (tj. od 1 września 1946 r.) działał w mieście Oddział Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Pierwszym przewodniczącym był Stefan Frycz (l. 1946 -1954) natomiast w następnych latach funkcję tę pełnili: Feliks Waluszewski (1951-1954), Jadwiga Koziańska (1954-1955), Stanisław Masztalerz (1955-1962; 1965-1971), Eugeniusz Komorowski 1963-1965), Danuta Tomczyk (1972-1975), Stefan Matusiak (1975-1981), Elżbieta Stec (1981-1984), Maria Kałdowska (1984-1989), Jan Waluszewski (1989-1993), Jadwiga Zielińska. (1993-2017), Anna Godowska (2017-).

W strukturze Kieleckiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działają 2 Oddziały: Kielecki i Skarżysko-Konecki oraz 8 Kół. W skład Oddziału Skarżysko-Koneckiego wchodzą dwa Koła Terenowe: w Końskich oraz Skarżysku-Kamiennej. W Oddziale Kieleckim działają 4 Koła Terenowe: w Jędrzejowie, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie; oraz 2 Miejskie: w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Kielecki Okręg Stowarzyszenia zrzesza ogółem 139 bibliotekarzy.


Skład Zarządu Okręgu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach
(kadencja 2017-2021)
Anna Godowska
przewodnicząca
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach)
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
tel. 41 361 53 51 w. 208
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jolanta Sopińskaz-ca przewodniczącej
(Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach)
ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 33 53
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Binkowska-Słońskarbnik
(Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach)
ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
tel. 41 368 54 09
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dariusz Kosno
sekretarz
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach)
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
tel. 41 361 53 51 w. 160
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Członkowie Zarządu Okręgu:Andrzej Dąbrowski (WBP w Kielcach),
Aneta Strzępka (WBP w Kielcach).
Dariusz Kowalczyk
przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej SBP
(BPMiG w Końskich)
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 25 05
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Beata Borcuch
przewodnicząca Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
(Biblioteka Szkoły Podst. nr 8 w Kielcach)
ul. J. Karskiego 26, 25-214 Kielce
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto Okręgu SBP w Kielcach:
Bank BPH S.A. O/Kielce, ul. Sienkiewicza 27
06 1060 0076 0000 3200 0016 2684

I. Skład Zarządu Oddziału w Kielcach
(kadencja 2017-2021)

Dariusz Kosno - przewodniczący
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach)
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
tel. 41 361 53 51 w. 160
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Sopińska - z-ca przewodniczącego
(Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach)
ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 33 53
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Binkowska-Słoń - sekretarz
(Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach)
ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
tel. 41 368 54 09
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aneta Strzępka - skarbnik
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach)
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
tel. 41 361 53 51 w. 225
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie Zarządu
Beata Satro (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie)
ul. 11 Listopada 33 d, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 13 96
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto Oddziału SBP w Kielcach:
Alior Bank S.A. O/Kielce, ul. Warszawska 146
12 2490 0005 0000 4530 7459 6164
1. Koło Miejskie w Kielcach

z siedzibą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 13
tel. 41 361 53 51, tel./fax 41 344 59 21

Zarząd Koła:
Halina Sorys - przewodnicząca
Agnieszka Kukla-Rycąbel - sekretarz
Anna Liszka - skarbnik
2. Koło Miejskie w Kielcach

z siedzibą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
25-406 Kielce, ul. Konopnickiej 5
tel. 41 345 26 38, tel./fax 41 362 61 15

Zarząd Koła:
Joanna Binkowska-Słoń - przewodnicząca
Beata Kamińska - sekretarz
Mariola Kamyk - skarbnik
3. Koło Terenowe w Jędrzejowie

z siedzibą w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33 b
tel. 41 368 13 96, tel./fax 41 368 12 67

Zarząd Koła:
Małgorzata Baczyńska - przewodnicząca
Dorota Napora - sekretarz
Lucyna Dąbrowa - skarbnik
4. Koło Terenowe w Starachowicach

z siedzibą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach
27-200 Starachowice, ul. Kochanowskiego 5
tel./fax 41 274 76 66

Zarząd Koła:
Jolanta Sopińska - przewodnicząca
Aldona Bałtowska-Jagieła - sekretarz
Magdalena Mroczek - skarbnik
5. Koło Terenowe w Staszowie

z siedzibą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Staszów
28-200 Staszów, ul. Rynek 1
tel. 15 864 30 57, tel./fax 15 864 32 61

Zarząd Koła:
Maria Sałata - przewodnicząca
Renata Wójtowicz - sekretarz
Janina Szymańska - skarbnik

II. Skład Zarządu Oddziału Skarżysko-Koneckiego
(kadencja 2017-2021)

Jolanta Milczarek - przewodnicząca
(Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie)
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 25 05
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Kowaleska - sekretarz
(Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej)
ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 251 33 81, 41 251 20 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Kowalczyk - skarbnik
(Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie)
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 25 05
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie Zarządu
Andrzej Dąbrowski (WBP Kielce)

Agnieszka Kołodziej - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
(Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej)
tel. 41 251 33 81, 41 251 20 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Koło Terenowe w Końskich

z siedzibą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. 41 372 25 05, tel./fax 41 372 90 88

Zarząd Koła:
Dariusz Kowalczyk - przewodniczący
Jolanta Milczarek - z-ca przewodniczącego
Mariola Nowak - sekretarz
Zofia Chochowska - skarbnik
2. Koło Terenowe w Skarżysku-Kamiennej

z siedzibą w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 20
tel. 41 251 33 81; tel./fax 41 251 20 37

Zarząd Koła:
Agnieszka Nowak - przewodnicząca
Ewa Stojecka - sekretarz
Alicja Kubicka - skarbnik