W listopadzie  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach zakończyła realizację zadania własnego „To czego nie było… w bibliotece” - szkolenia dla bibliotekarzy. Ze względu na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii wszystkie działania w ramach zadania realizowane były online. Cykl obejmował 6 szkoleń, w których łącznie uczestniczyło 133 bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego.  Na realizację zadania WBP otrzymała dotację w ramach programu Partnerstwo dla książki w wysokości 15 376,00 zł.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach w ramach programu „Partnerstwo dla książki” otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „To czego nie było… w bibliotece” – szkolenia dla bibliotekarzy.

W ramach zadania odbędzie się 6 szkoleń dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, których celem jest podniesienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie wykorzystania nowych technologii w pracy z użytkownikami oraz pozyskiwaniu nowych użytkowników. Uczestnicy poznają narzędzia online, które ułatwią im pracę w bibliotece, poprawią komunikację z użytkownikami, m.in. aplikacje do tworzenia quizów, gier online, scenariusze i materiały zajęć online. Będą także testowali aplikacje przydatne w pracy zdalnej, pracy z grupą czytelników (w różnym wieku) oraz tworzeniu materiałów graficznych i interaktywnych. Poznają także zasady motywacji 3. oraz skuteczne metody planowania swojej kariery co zagwarantuje im lepsze funkcjonowanie w środowisku pracy. Szkolenia realizowane będą w formie online.