Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

 wtorek, środa, sobota: 8:30-15:00; czwartek, piątek: 11:30-19:00

Przewodnik Bibliograficzny

„Przewodnik Bibliograficzny” jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej rejestrującym wydawnictwa zwarte na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Zawiera sporządzone z autopsji opisy dokumentów opublikowanych w danym roku oraz wydanych do dwóch lat wstecz. Dokumenty wydane wcześniej, które przesłano do BN z opóźnieniem lub z innych przyczyn nie zostały zarejestrowane na bieżąco, są opisywane w zeszytach uzupełniających (oznaczanych literą „A”, ukazują się nieregularnie). „Przewodnik Bibliograficzny” ukazuje się w cyklu tygodniowym (52 numery w roku).

  • Do końca 2009 r. zeszyty „PB” ogłaszane były drukiem.
  • Od 2009 r. zeszyty ogłaszane są w formie plików PDF.
  • Wszystkie opisy ogłoszone w bieżącej bibliografii narodowej dostępne są w katalogu Biblioteki Narodowej.

Książki Polskie Podziemne (1976-1989)

„Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989” rejestruje druki zwarte, które zostały wydane poza cenzurą przez nielegalne wydawnictwa, partie polityczne, grupy i ruchy religijne itp. w latach 1976-1989. Bibliografia obejmuje również wydania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w okresie legalnej działalności „Solidarności”. Bibliografia podejmuje trud ukazania całego okresu nielegalnego rynku wydawniczego od powstania nielegalnych organizacji i partii politycznych aż do zmiany ustroju w 1989 r. W bibliografii uwzględniono 6513 poz.

Bibliografia Zawartości Czasopism

„Bibliografia Zawartości Czasopism” jest jedną z części bieżącej bibliografii narodowej. Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w wybranych polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej.

„BZCz” jest opracowywana w BN od 1947 r. W ciągu swego istnienia „BZCz” dostępna była w różnej formie:

  • W latach 1947-1948 w formie druku powielanego.
  • W latach 1949-1950 jako kartoteka kartkowa, do wglądu w obecnym Zakładzie ZKD, (aktualnie wprowadzana jest do bazy).
  • W latach 1951-1995 w formie zeszytów drukowanych raz w miesiącu.
  • Od 1951 do 2004 w formie drukowanych zeszytów.
  • Od 1996 roku „BZCz” dostępna jest w katalogu głównym BN.

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

„Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł” rejestruje na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej pierwsze numery czasopism, które zaczęły się ukazywać oraz ostatnie, jeśli zmieniły tytuł lub przestały ukazywać się.

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

„Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: piśmiennictwo zagraniczne” rejestruje analizy dokumentacyjne artykułów z wybranych najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej tytułów czasopism zagranicznych, wpływających do Biblioteki Narodowej (ok. 180 czasopism w 8 językach). Wszystkie czasopisma, z których pochodzą analizowane artykuły, są udostępniane w Czytelni Bibliologicznej Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej. Celem bibliografii jest informowanie o treści najciekawszych i najlepiej charakteryzujących nowe kierunki badań i przemian artykułów pojawiających się w światowym piśmiennictwie fachowym.

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych

„Bibliografia Wydawnictw Ciągłych” jest drugim członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej, rejestruje wydawnictwa ciągłe na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Ukazuje się w formie rocznika.

Bibliografia rejestruje wydawnictwa ciągłe ukazujące w Polsce w danym roku, zgodnie z kryterium daty nominalnej, tj. roku, na który lub za który wydawnictwa te zostały opublikowane.

GODZINY OTWARCIA

(od 1 lipca
do 31 sierpnia)

Wtorek

  830 - 1500

Środa

  830 - 1500

Czwartek

1130 - 1900

Piątek

1130 - 1900

Sobota

  830 - 1500

Back to top