Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:00-19:00; środa, sobota: 9:00-15:00

BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
(dane statystyczne wg stanu na 31 grudnia 2022 r.)

Sieć bibliotek tworzy ogółem 250 bibliotek (w tym 147 filii bibliotecznych).

Stan zbiorów ogółem: 4 310 467 jednostek inwentarzowych; zakupiono ogółem 108 471 jedn. inw. na kwotę 2 739 490 zł, w tym ze środków własnych 64 191 jedn. inw. na kwotę 1 678 783 zł, z dotacji MKiDN 37 927 jedn. inw. na kwotę 949 833 zł.

Zarejestrowano ogółem 123 014 czytelników oraz 2 806 164 wypożyczenia (książek, czasopism, zbiorów specjalnych).

Na miejscu w czytelniach zarejestrowano 232 878 udostępnionych materiałów bibliotecznych, 291 257 udzielone informacje, 40 551 osób korzystających z Internetu.

Odwiedziny ogółem: 1 536 022 osoby, w tym 207 982 uczestników imprez bibliotecznych.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek

900 - 1900

Wtorek

900 - 1900

Środa

900 - 1500

Czwartek

900 - 1900

Piątek

900 - 1900

Sobota

900 - 1500

Back to top