Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

 wtorek, środa, sobota: 8:30-15:00; czwartek, piątek: 11:30-19:00

BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
(dane statystyczne wg stanu na 31 grudnia 2023 r.)

Sieć bibliotek tworzy ogółem 249 bibliotek (w tym 146 filii bibliotecznych).

Stan zbiorów ogółem: 4 324 104 jednostki inwentarzowe; zakupiono ogółem 99 043 jedn. inw. na kwotę 2 760 507 zł, w tym ze środków własnych 59 823 jedn. inw. na kwotę 1 654 222 zł, z dotacji MKiDN 33 392 jedn. inw. na kwotę 918 614 zł.

Zarejestrowano ogółem 123 628 czytelników oraz 2 934 450 wypożyczenia (książek, czasopism, zbiorów specjalnych).

Na miejscu w czytelniach zarejestrowano 238 189 udostępnionych materiałów bibliotecznych, 315 231 udzielone informacje, 42 543 osoby korzystające z Internetu.

Odwiedziny ogółem: 1 656 916 osób, w tym 250 318 uczestników imprez bibliotecznych.

GODZINY OTWARCIA

(od 1 lipca
do 31 sierpnia)

Wtorek

  830 - 1500

Środa

  830 - 1500

Czwartek

1130 - 1900

Piątek

1130 - 1900

Sobota

  830 - 1500

Back to top