Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

 wtorek, środa, sobota: 8:30-15:00; czwartek, piątek: 11:30-19:00

logo Programu Rozwoju BibliotekProgram Rozwoju Bibliotek był częścią inicjatywy Fundacji Billa i Melindy Gates o nazwie Globalne Biblioteki polegającej na modernizacji bibliotek publicznych. Program skierowany był do bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w gminach miejskich o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 20 tys. mieszkańców. W Polsce realizowany był przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a na terenie województwa świętokrzyskiego koordynowany był przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

W 2009 roku w siedzibie WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach podpisano porozumienie o współpracy Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na mocy którego w województwie świętokrzyskim powstało Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek, którego zadaniem było wspieranie modernizacji bibliotek wiejskich.

W trzech edycjach PRB uczestniczyły 34 gminy województwa świętokrzyskiego (40% uprawnionych): Bejsce, Chęciny, Chmielnik, Czarnocin, Dwikozy, Kazimierza Wielka, Kije, Klimontów, Małogoszcz, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Obrazów, Opatów, Ożarów, Pawłów, Piekoszów, Pińczów, Samborzec, Smyków, Radoszyce Rytwiany, Nowiny, Słupia Jędrzejowska, Staszów, Suchedniów, Wąchock, Wilczyce, Włoszczowa, Zagnańsk, Zawichost (ogółem 103 placówki biblioteczne).

Mapa gmin biorących udział w trzech edycjach PRB
Mapa Województwa Świętokrzyskiego
Edycje programu:
icona żółtaI edycjaicona fioletowaII edycjaicona zielonaIII edycja

Biblioteki otrzymały: 104 komputery z monitorami, 80 urządzeń wielofunkcyjnych, 19 drukarek A3, 10 laptopów, 10 projektorów multimedialnych z ekranami, 103 aparaty cyfrowe.

Pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych, trenerskich oraz warsztatach, m.in. z planowania rozwoju biblioteki (łącznie ponad 100 osób). Każda biblioteka, która przygotowała swój Plan Rozwoju mogła składać wnioski na dofinansowanie dwóch działań w ramach programu Aktywna Biblioteka. W rezultacie do 7 bibliotek trafiły granty o wartości do 5 tysięcy złotych na realizację ciekawych projektów dla mieszkańców. Dofinansowanie otrzymały biblioteki w Chęcinach, Kazimierzy Wlk., Morawicy, Ożarowie, Piekoszowie, Słupi i Włoszczowie.

Pięć bibliotek uczestniczyło w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe realizując wspólnie z nimi 7 projektów dla mieszkańców: biblioteki w Klimontowie, Obrazowie i Samborcu wspólnie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego organizowały biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców, biblioteki w Piekoszowie i Pawłowie z fundacją Ośrodka KARTA tworzyły cyfrowe archiwa tradycji lokalnej, biblioteka w Obrazowie z fundacją Civis Polonus realizowała program Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Dodatkowo biblioteki wiodące (I i II edycja PRB) otrzymały mikrogranty na organizację spotkań w ramach partnerstw bibliotek.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach w ramach koordynacji na terenie województwa świętokrzyskiego wybranych działań programu monitorowała uczestnictwo świętokrzyskich bibliotek publicznych w PRB (m.in. poprzez wizyty w bibliotekach), redagowała Dział Regionalny Biuletynu Programu Rozwoju Bibliotek, a także organizowała konkursy wojewódzkie dla gminnych partnerstw działających na rzecz rozwoju bibliotek (Wokół biblioteki - współpraca na rzecz rozwoju lokalnego) oraz inne formy doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, np. Regionalne Konferencje Programu Rozwoju Bibliotek, szkolenia z zakresu technologii informacyjnych w bibliotece oraz inne oparte na metodologii PRB, np. na temat organizacji grup zabawowych w bibliotekach, planowania projektów, skanowania dokumentów, prezentacji bibliotek na Facebooku. Ogółem w szkoleniach uczestniczyło ponad 600 osób.

W ramach Programu WBP otrzymała sprzęt IT, dzięki któremu powstała mobilna pracownia szkoleniowa na 15 stanowisk komputerowych, a pracownicy WBP brali udział w warsztatach z zakresu organizowania i prowadzenia szkoleń, planowania pracy Działu Instrukcyjno-Metodycznego, a także szkoleniach specjalistycznych, m.in. Miejsce bez barier - usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych, Miejsce młodych, cyklu szkoleniowym Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości zakończonym wizytą przedstawicieli WBP w bibliotekach norweskich, a także powstaniem strategii rozwoju WBP.

GODZINY OTWARCIA

(od 1 lipca
do 31 sierpnia)

Wtorek

  830 - 1500

Środa

  830 - 1500

Czwartek

1130 - 1900

Piątek

1130 - 1900

Sobota

  830 - 1500

Back to top