Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

 wtorek, środa, sobota: 8:30-15:00; czwartek, piątek: 11:30-19:00

Nadzór i opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi województwa świętokrzyskiego sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.


Zadania realizuje Dział Metodyki Szkoleń i Analiz przy współpracy z innymi działami merytorycznymi WBP.

Godziny pracy: 730 - 1530
tel. +48 41 340-03-08, tel. +48 41 361-53-51 w. 206, 207, 208
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dział Metodyki Szkoleń i Analiz sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami samorządowymi województwa świętokrzyskiego, prowadzi instruktaż, poradnictwo metodyczne oraz konsultacje w zakresie:

 • organizacji bibliotek publicznych,
 • przygotowania dokumentacji formalno-prawnej (statuty, instrukcje, regulaminy),
 • zasad gromadzenia, opracowania, skontrum i selekcji zbiorów,
 • organizacji działalności informacyjnej, edukacyjnej i regionalnej oraz kulturalno - oświatowej, w tym form i metod pracy z czytelnikiem,
 • informatyzacji bibliotek, w tym: instruktaż, doradztwo oraz kursy obsługi programu bibliotecznego MAK,
 • organizacji szkoleń, praktyk i innych form doskonalenia zawodowego bibliotekarzy w bibliotekach powiatowych.

Ponadto:

 • współpracuje z organizatorami bibliotek i przedstawia im wnioski z działalności bibliotek,
 • organizuje i prowadzi ogólnopolskie konferencje, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego (np. kursy, warsztaty, instruktaże zbiorowe) dla różnych grup bibliotekarzy z bibliotek: powiatowych, miejskich i gminnych,
 • opracowuje, gromadzi i udostępnia bibliotekom samorządowym materiały stanowiące pomoc w organizacji, działalności bibliotek, upowszechnianiu czytelnictwa oraz organizacji form pracy itp.,
 • organizuje w bibliotekach samorządowych wystawy objazdowe oraz koordynuje organizację spotkań autorskich,
 • prowadzi wycinkowe badania i analizy z działalności placówek bibliotecznych w województwie (współpracuje w tej dziedzinie z odpowiednimi instytucjami),
 • udziela pomocy merytorycznej bibliotekom innych sieci,
 • opracowuje i wydaje materiały metodyczne i szkoleniowe, w tym Biuletyn WBP „Sprawozdania i Materiały”. Biuletyn zawiera m.in. sprawozdanie WBP za dany rok, w tym zestawienia statystyczne, informacje o bibliotekach publicznych województwa, teksty wybranych wykładów prezentowanych na seminariach, różne materiały metodyczne, artykuły pracowników WBP oraz bibliotek samorządowych, aktualne komunikaty itp.

GODZINY OTWARCIA

(od 1 lipca
do 31 sierpnia)

Wtorek

  830 - 1500

Środa

  830 - 1500

Czwartek

1130 - 1900

Piątek

1130 - 1900

Sobota

  830 - 1500

Back to top