Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

 wtorek, środa, sobota: 8:30-15:00; czwartek, piątek: 11:30-19:00

Bibliografia Regionalna opracowywana jest w Dziale Informacji i Bibliografii Regionalnej:

  • Stanowi spis piśmiennictwa omawiającego zagadnienia społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne województwa w jego granicach administracyjnych.
  • Rejestruje: wydawnictwa zwarte i ich fragmenty, odrębne prace zamieszczone w dziełach zbiorowych, artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, czasopisma jako całość, mapy oraz ważniejsze dokumenty życia społecznego.
  • Zasięg terytorialny kolejnych roczników bibliografii obejmuje zmieniające się historycznie granice administracyjne naszego województwa:
- do 1945 r. - obejmuje: województwo sandomierskie, departament radomski, departament krakowski, województwo krakowskie, gubernię radomską, gubernię kielecką, województwo kieleckie, dystrykt radomski)
- 1946 - 1998 - województwo kieleckie
- od 1999 r. - województwo świętokrzyskie (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, staszowski, starachowicki, włoszczowski i grodzki).

Do 1998 roku "Bibliografię" opracowywano pt. "Bibliografia województwa kieleckiego", a po ostatniej reformie administracyjnej tj. od 1999 r. - pt. "Bibliografia województwa świętokrzyskiego". Bibliografia naszego województwa jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do bibliografii narodowej.

Przeszukiwanie baz bibliografii regionalnej jest możliwe wyłącznie poprzez wyszukiwarkę PRIMO - wybierając opcję/zakładkę „Bazy Bibliografii Regionalnej”. Bibliografia regionalna dostępna jest także on-line w witrynie Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej.

Przeszukiwanie baz bibliografii regionalnej jest możliwe wyłącznie poprzez wyszukiwarkę PRIMO - wybierając opcję/zakładkę „Bazy Bibliografii Regionalnej”. Bazy i kartoteki dostępne są w Informatorium: pon., wt., czw., pt. w godz. 9.00 - 19.00; śr., sob. w godz. 9.00 - 15.00. Korzystanie z baz odbywa się w obecności dyżurującego bibliotekarza. Bibliografia regionalna dostępna jest także on-line w wyszukiwarce PRIMO oraz w witrynie Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej.

GODZINY OTWARCIA

(od 1 lipca
do 31 sierpnia)

Wtorek

  830 - 1500

Środa

  830 - 1500

Czwartek

1130 - 1900

Piątek

1130 - 1900

Sobota

  830 - 1500

Back to top