Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

 wtorek, środa, sobota: 8:30-15:00; czwartek, piątek: 11:30-19:00

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 13.
 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizowania uprawnień oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 574), w tym do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, tj. udostępniania materiałów bibliotecznych, wypożyczania książek, czasopism i innych dokumentów poza Bibliotekę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) zgoda czytelnika na przetwarzanie danych osobowych,
  b) fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Biblioteka może przekazać dane osobowe czytelnika podmiotowi, który wyegzekwuje zwrot materiałów bibliotecznych lub należności pieniężnych, o których mowa w § 15 ust. 2.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia Biblioteka objęta jest monitoringiem wizyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty ostatniego zwrotu przez czytelnika materiałów bibliotecznych lub korzystania z usług Biblioteki albo uregulowania należności pieniężnych - w zależności od tego, co nastąpi najpóźniej.
 9. Czytelnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Czytelnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Czytelnik jest zobowiązany do podania danych osobowych, co stanowi warunek zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 13. Dane osobowe czytelników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Dane osobowe czytelników przetwarzane są zarówno w sposób tradycyjny, jak i zautomatyzowany.
 1. Na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce, zwanej dalej „Biblioteką”, prowadzony jest monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka.
 3. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 4. Dane osobowe wizyjne przetwarzane są w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia Biblioteki.
 5. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest ochrona księgozbioru i innych zasobów gromadzonych w Bibliotece.
 6. Dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom wyłącznie wtedy, gdy wynika to z przepisów prawa lub zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 8. Dane wizyjne będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji powyższych celów, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty ich zapisu, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania prowadzonego przez stosowne organy.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W przypadku, gdy osoba, której dane są gromadzone uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przebywania na terenie Biblioteki.
 12. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

GODZINY OTWARCIA

(od 1 lipca
do 31 sierpnia)

Wtorek

  830 - 1500

Środa

  830 - 1500

Czwartek

1130 - 1900

Piątek

1130 - 1900

Sobota

  830 - 1500

Back to top