Od 7 maja przywracamy częściowo działalność naszej Biblioteki.

  1. Biblioteka będzie otwarta codziennie (oprócz sobót) w godz. 11:00 - 18:00.
  2. Wejście/wyjście przygotowaliśmy dla Czytelników od ulicy Zgoda.
  3. Biblioteka będzie przyjmować zwroty i wypożyczać wyłącznie zbiory zarezerwowane przez Czytelników (poprzez system biblioteczny lub telefonicznie).
  4. Wyłączone z dostępu dla czytelników są czytelnie, wypożyczalnia z wolnym dostępem i Mediateka.
  5. W bibliotece będzie obowiązywał system jednej kolejki.
  6. Wszystkie zbiory, których zwrot przypadał na czas zamknięcia biblioteki można zwracać do 5 czerwca br.

Szczegółowe zasady dostępu do budynku Biblioteki oraz zasady udostępniania zbiorów w czasie epidemii stanowią załaczniki do Zarządzenia Nr 18/2020 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 5 maja 2020 r.

Zarządzenia Nr 18/2020 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 5 maja 2020 r.