Fotogaleria

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zaprasza na wystawę poświęconą Stefanowi Artwińskiemu, kieleckiemu farmaceucie, a przede wszystkim prezydentowi Kielc w latach 1934-1939, działaczowi społecznemu, samorządowcowi oraz gorącemu patriocie.

Urodził się 11 sierpnia 1863 r. we wsi Igołomia (powiat miechowski). Uczęszczał do gimnazjum w Pińczowie, z którego został wydalony z „wilczym biletem”. Maturę zdał eksternistycznie, studia o kierunku farmacja ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywał praktyki w Działoszycach, Warszawie, Dorpacie na terenie Rosji (obecnie terytorium Estonii). W 1896 roku Artwiński przeniósł się do Kielc, otwierając rok później skład apteczny na zbiegu ulic Dużej i Konstantego (obecnie ul. Sienkiewicza). Był członkiem Rady Miasta. Interesował się możliwością poprawy warunków gospodarczych Kielc i jego mieszkańców. Był przewodniczącym Towarzystwa Strzelecko-Sportowego „Piechur”. W 1919 r. został odznaczony Krzyżem Polskiej Organizacji Wojskowej za uznanie zasług. Był prezesem Rady Grodzkiej BBWR i członkiem Rady Wojewódzkiej BBWR. Dnia 9 listopada 1934 roku został nowym prezydentem miasta Kielce. Z chwilą rozpoczęcia II wojny światowej pełnił funkcję przewodniczącego zarządu okręgu tajnej organizacji „Orzeł Biały”, pierwszej zbrojnej siatki podziemnej na Kielecczyźnie. Pod koniec października 1939 roku został aresztowany przez wojska okupanta. Kilka dni później w lesie na Wiśniówce odnaleziono ciało zmarłego prezydenta. W dniu 8 listopada wydano akt zgonu Stefana Artwińskiego. Dnia 10 listopada, urządzono mu konspiracyjny pogrzeb i pochowano na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

Wystawę zorganizowano z okazji Dnia Samorządowca i Samorządu Terytorialnego. Będzie prezentowana w holu Biblioteki oraz w Świętokrzyskiej Bibliotece Cyfrowej.