Od 14 września zapraszamy między regały.
Jednocześnie informujemy, że nie będzie już można rezerwować książek z lokalizacją Wypożyczalnia - wolny dostęp.

  1. Biblioteka będzie otwarta codziennie (oprócz sobót) w godz. 11:00 - 18:00.
  2. Wejście/wyjście przygotowaliśmy dla Czytelników od ulicy Zgoda i od ulicy ks. P. Ściegiennego.
  3. Wyłączone z dostępu dla czytelników są: Czytelnia regionalna oraz Czytelnia Zbiorów Zabytkowych, Mediateka oraz terminale umożliwiające przeszukiwanie katalogów.
  4. W Bibliotece będzie obowiązywał system jednej kolejki.
  5. W Czytelni jednocześnie będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób. Antresola komputerowa pozostaje zamknięta.
  6. Każdy czytelnik zobowiązany będzie do dezynfekcji rąk przed wejściem do Czytelni.
  7. Zbiory w Czytelni Ogólnej (książki oraz czasopisma) będzie podawał dyżurujący bibliotekarz.
  8. W Czytelni Ogólnej będzie można korzystać również ze zbiorów Czytelni Regionalnej oraz Czytelni Zbiorów Zabytkowych, a także Magazynu. Zamówienia na zbiory znajdujące się w ww. działach należy składać u dyżurującego bibliotekarza.

Szczegółowe zasady dostępu do budynku Biblioteki oraz zasady udostępniania zbiorów w czasie epidemii stanowią załączniki do Zarządzenia Nr 22/2020 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dostępu do budynku oraz zasad korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 22/2020.

Zarządzenie Nr 22/2020 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 12 czerwca 2020 r.     

Zarządzenie Nr 40/2020 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 14 września 2020 r.