wyróżnieniu dla naszej Biblioteki w ramach V Konkursu "Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy"

Z radością przyjęliśmy informację o przyznanym wyróżnieniu dla naszej Biblioteki w ramach V Konkursu "Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy", przyznanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kategorii "Skuteczna komunikacja".

Bardzo dziękujemy!