Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

 wtorek, środa, sobota: 8:30-15:00; czwartek, piątek: 11:30-19:00

LEX Sigma to aplikacja dla profesjonalistów poszukujących szerokiej i aktualnej informacji prawnej. Zawiera ona liczne komentarze, monografie, tezy z piśmiennictwa, glosy, akty prawne, orzeczenia, pisma urzędowe i inne dokumenty, m. in.:

Dokumenty autorskie

Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa, Państwo i Prawo, Przegląd podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review

Autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX.

Dokumenty źródłowe

Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.

Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego:

 • wszystkie akty prawne opublikowane, obecnie obowiązujące oraz oczekujące,
 • wszystkie akty prawne, które obowiązywały w dniu 1 stycznia 1990 r. bądź później,
 • wszystkie akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw od 1930 r.,
 • wszystkie akty prawne opublikowane w Monitorze Polskim od 1970 r.,
 • wybór najważniejszych ustaw i rozporządzeń z mocą ustawy z  at 1918-1930

Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych

Komplet metryk aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.

Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego

Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji)

Orzeczenia sądowe:

 • publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B"),
 • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda,
 • niepublikowane, czyli takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji

Publikowane w formie tradycyjnej pisma urzędowe:

 • ministerstw,
 • organów centralnych,
 • innych podmiotów administracji publicznej

Przejrzysty i czytelny w obsłudze interfejs oferuje do dyspozycji zakładki zawierające bogate źródła informacji m. in.:

 • Baza wiedzy – zawiera akty prawne, orzeczenia i pisma urzędowe, piśmiennictwo, kalkulatory, Prawo Europejskie,
 • Nowości – z dostępem do „newsów” i najnowszych aktów prawnych,
 • Moja strefa – z takimi elementami jak: ulubione, aktówka, terminarz, historia,
 • Identyfikator – możliwość korzystania z rozbudowanej wyszukiwarki,
 • Roczniki – podział aktów prawnych wg roku wydania,
 • Kodeksy – dostęp do wszystkich obowiązujących kodeksów prawnych (tekst dokumentu, tekst pierwotny, metryka dokumentu) oraz dokumentów powiązanych.

Bazy dostępne są w Czytelni Ogólnej: pon., wt., czw., pt. w godz. 9.00 - 19.00; śr., sob. w godz. 9.00 - 15.00. Korzystanie z baz odbywa się w obecności dyżurującego bibliotekarza. Możliwe jest uzyskanie odpłatnych wydruków z baz.

GODZINY OTWARCIA

(od 1 lipca
do 31 sierpnia)

Wtorek

  830 - 1500

Środa

  830 - 1500

Czwartek

1130 - 1900

Piątek

1130 - 1900

Sobota

  830 - 1500

Back to top