Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Witamy na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Kontakt z Wypożyczalnią:

 wtorek, środa, sobota: 8:30-15:00; czwartek, piątek: 11:30-19:00

Książkom@t – urządzenie do samoobsługowego odbioru zamówionych zbiorów i ich zwrotu jest już do Twojej dyspozycji!

Aby móc z niego korzystać musisz mieć aktywne konto elektroniczne – podczas rezerwacji w systemie wybierz opcję odbioru zamówień: Książkom@t i odbierz zbiory w wygodnym dla siebie czasie (masz na to 3 dni robocze).

Ale to nie wszystko! Od dzisiaj możesz rezerwować wszystkie nasze biblioteczne zbiory, przeznaczone do wypożyczania, również te, które są w wolnym dostępie – zarówno z odbiorem w Książkom@cie, jak i w Wypożyczalni czy Mediatece.

Możesz też zarezerwować zbiory, które są aktualnie wypożyczone – poinformujemy Cię o możliwości ich odbioru, gdy zostaną zwrócone do biblioteki.

Uwaga! Każda rezerwacja do Książkom@tu weryfikowana jest przez pracowników Działu Udostępniania Zbiorów. Zaczekaj na e-maila o zrealizowanej rezerwacji i dopiero przyjdź po odbiór zbiorów.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat rezerwacji znajdziesz w Regulaminie.

Instrukcja korzystania z „Bibliom@tu”:

Możesz wypożyczyć maksymalnie 2 książki na 30 dni z możliwością prolongaty na kolejne 30 dni.

Zwrócisz tylko książki wypożyczone w Bibliom@cie.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat rezerwacji znajdziesz w Regulaminie.

Wypożyczanie książki:

 • Zeskanuj kod kreskowy karty bibliotecznej w małym okienku.
 • Na ekranie wybierz opcję: wypożycz.
 • Wpisz na ekranie numer skrytki z wybraną książką lub wybierz książkę z listy i naciśnij „OK”.
 • Potwierdź opcję: wypożycz.
 • Skrytka zostanie otwarta, a książka zapisana na Twoim koncie jako wypożyczona.
 • Wyjmij książkę i zamknij skrytkę. Zostaniesz automatycznie wylogowany.
 • Powtórz operację, jeżeli chcesz wypożyczyć kolejną książkę.

Zwrot książki:

 • Zeskanuj kartę biblioteczną.
 • Wybierz na ekranie opcję: zwróć.
 • Przyłóż do okienka tylną okładkę w miejscu naklejki z sygnaturą. Na ekranie pojawi się tytuł zwracanej książki.
 • Potwierdź opcję: zwróć.
 • Skrytka otworzy się automatycznie.
 • Włóż książkę do otwartej skrytki, tak aby było widać na grzbiecie jej tytuł i zamknij drzwiczki. Zostaniesz automatycznie wylogowany.
 • Powtórz operację, jeżeli zwracasz kolejną książkę.

 graficzna instrukcja obsługi bibliomatu

404

Strony nie odnaleziono :(

404

STRONA GŁÓWNA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: www.wbp.kielce.pl, konwent.wbp.kielce.pl, archiwalna.wbp.kielce.plfmb15.wbp.kielce.pl.


wbp.kielce.pl – Strona Główna Biblioteki

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-31

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada specjalne Menu dostępności, które można uruchomić klikając na ikonę w lewym górnym rogu strony, lub przy pomocy klawiszy CTRL+U.


konwent.wbp.kielce.pl – Strona Wielkiego Boju Planszówkowego

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-13

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają audio transkrypcji ani deskrypcji.

fmb15.wbp.kielce.pl – Strona 15. Forum Młodych Bibliotekarzy

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-10

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


archiwalna.wbp.kielce.pl – Archiwalna Witryna Biblioteki

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-01

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Została wykonana w technologii obecnie przestarzałej, poprawienie dostępności strony niosłoby ze sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. Została zastąpiona nową wersją, obecnie nie jest już aktualizowana i pozostaje dostępna jedynie w celach archiwalnych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot przy wykorzystaniu narzędzia WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Maciej Gubała pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu +48 41 361-53-51 w. 229. Tą sama droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.


Dostępność architektoniczna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce

Siedziba Biblioteki jest obiektem bez barier urbanistycznych i architektonicznych, wyposażona w podjazdy, barierki i windę.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. ks. P. Ściegiennego (wejście główne) i od ul. Zgoda (od strony parkingu). Do wejścia głównego prowadzą schody a w jego sąsiedztwie (od strony hansegrandu) wyznaczony jest ciąg komunikacyjny dla osób niepełnosprawnych, prowadzący do windy. Od strony parkingu znajduje się również podjazd dla wózków. W holu wejścia głównego znajduje się Punkt rejestracji czytelników i informacji o ofercie Biblioteki. 

Dla osób na wózkach dostępne są ciągi komunikacyjne i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku Biblioteki. 

Na pierwszym i drugim piętrze wydzielono specjalnie wyposażone i przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne pomieszczenia sanitarne, zlokalizowane na wprost klatki schodowej.

Wydzielono miejsce parkingowe dla pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne z bezpośrednim dostępem do ciągów komunikacyjnych zewnętrznych zaprojektowanych i wykonanych bez barier architektonicznych tj. schodów, progów, krawężników.

Na parterze budynku zorganizowano dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich stanowisko komputerowe z dostępem do baz bibliotecznych.

Wszystkie korytarze i przejścia umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.

Do budynku Biblioteki i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla odwiedzających można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

KATALOG ONLINE

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 20 sierpnia 2019 r. Biblioteka pracuje w nowym systemie bibliotecznym. Zachęcamy wszystkich czytelników do aktywacji swojego konta.

Aktywne konto umożliwia czytelnikowi:

 • Monitorowanie stanu swojego konta bibliotecznego,
 • Zamawianie wybranych pozycji,
 • Samodzielne prolongowanie daty zwrotu wypożyczonych materiałów,
 • Filtrowanie i zawężanie wyników wyszukiwania,
 • Zapisywanie kwerend w celu późniejszego wykorzystania,
 • Eksportowanie wyników wyszukiwania do innych aplikacji,
 • Zapamiętywanie ulubionych pozycji,

Bez aktywacji konta w systemie możliwe jest wyłącznie wyszukiwanie materiałów w katalogu.

Aktywacja konta:

 • Czytelnik osobiście w Bibliotece dokonuje aktywacji konta. W wyniku aktywacji otrzymuje loginhasło do systemu.
 • Czytelnik podaje swój adres e-mailowy (opcjonalnie),
 • Otrzymuje login i nadaje hasło do systemu, składające się z minimum 8 znaków (hasło można zmienić samodzielnie po zalogowaniu do systemu na swoim komputerze).

Logowanie:

 • Kliknij odnośnik "LOGOWANIE",
 • Wpisz swój login oraz hasło w wyświetlonym formularzu.

Kończąc korzystanie z systemu należy kliknąć imię i nazwisko w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie przycisk "WYLOGUJ".

Zamawianie egzemplarzy z magazynów:

 • Można jednocześnie zamówić maksymalnie 10 książek, 5 audiobooków, 3 filmy oraz 2 gry planszowe i 2 dodatki do gier;
 • Zamówione egzemplarze zgodnie z obowiązującymi Regulaminami zostaną wypożyczone zamawiającemu lub udostępnione na miejscu w czytelniach;
 • W przypadku egzemplarza dostępnego - zamówienie obejmie 2 dni robocze, licząc od następnego dnia po złożeniu zamówienia;
 • W przypadku egzemplarza wypożyczonego zamówienie obejmie 2 dni robocze, licząc od następnego dnia po zwrocie egzemplarza przez poprzedniego czytelnika;
 • Po upływie terminu zarezerwowania - egzemplarze nieodebrane przez czytelnika zostaną włączone na półki, a w przypadku egzemplarzy przeznaczonych do wypożyczeń - mogą być wypożyczone innemu czytelnikowi.

ZAMÓWIENIU PODLEGAJĄ także egzemplarze z lokalizacją Wypożyczalnia - wolny dostęp o statusie: WYPOŻYCZONE.

Rezerwacji można także dokonać telefonicznie (tel. 41-344-70-75, 41-361-53-51 w. 165).

Jak zamawiać:

 • Po kliknięciu tytułu z listy wyników wyszukiwania należy kliknąć przycisk „zamówienie”, a następnie „wyślij zamówienie”,
 • Zarezerwowany egzemplarz należy wypożyczyć i odebrać w ciągu następnych 2 dni roboczych.

Jak przeglądać i usuwać rezerwacje:

 • Należy kliknąć imię i nazwisko w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie przejść do sekcji „moje zamówienia” i z listy zarezerwowanych przez siebie pozycji wybrać tę do usunięcia,
 • Kliknąć przycisk „anuluj”.

Uwaga! System automatycznie anuluje zamówienie, jeśli drugiego dnia od daty rezerwacji wybrana pozycja nie zostanie wypożyczona.

Zapamiętywanie i przeglądanie wybranych pozycji (ulubione):

 • Znajdź potrzebną pozycję.
 • Na liście wyników obok wybranego tytułu kliknij ikonę „pinezki”

Pozycja została dodana do ulubionych. Można szybko do niej przenieść się poprzez kliknięcie imienia i nazwiska w prawym, górnym rogu ekranu i wybranie sekcji „ulubione”.

Uwaga! „Zapamiętana” może zostać każda pozycja o dowolnej lokalizacji i dostępności (także wypożyczona). Jednak nie jest to równoznaczne z zarezerwowaniem!

Lista „zapamiętanych pozycji” przypisana jest do osobistego konta czytelnika, nie ma do niej dostępu żaden inny użytkownik systemu ani pracownicy wypożyczalni.

Komunikacja z pracownikami Biblioteki:

 • Kontakt z Wypożyczalnią:
  tel. +48 41 344-53-84
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lista kontaktowa działów biblioteki
 • Aktualne godziny otwarcia
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

Pomnik Piłsudskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach zaprasza uczniów szkół średnich na zajęcia edukacyjne pt. „Józef Piłsudski – Kadrówka – Pomnik Marszałka w Kielcach”, wzbogacone o prezentację multimedialną oraz podsumowujący quiz.

Zajęcia trwają ok. 60 minut.

KONTAKT:
Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej
tel. +48 41 361-53-51 w. 165
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomnik Sienkiewicza

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia edukacyjne pt. „Henryk Sienkiewicz - związki z regionem świętokrzyskim”.

Zajęcia trwają ok. 45 minut.

KONTAKT:
Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej
tel. +48 41 361-53-51 w. 165
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcie Baczyńskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych (4-8 kl.) i średnich na zajęcia edukacyjne, pt. „Baczyński ’44. Życie i twórczość poety” wzbogacone o prezentację multimedialną.

Zajęcia trwają ok. 45 minut.

KONTAKT:
Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej
tel. +48 41 361-53-51 w. 165
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcie Aleksandry Klamrzyńskiej-Stromfeld

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich na zajęcia edukacyjne pt. „Aleksandra Klamrzyńska-Stromfeld – światowej sławy śpiewaczka operowa i jej związki z Kielcami oraz początki i rozwój opery na świecie i w Polsce”.

Lekcja jest wzbogacona o prezentację multimedialną i fragmenty opery Gioacchino A. Rossiniego „Cyrulik Sewilski”. Zajęcia ukazują życie i karierę artystki nazywanej „Słowikiem z nad Wisły” oraz zapoznają z elementarną wiedzą o operze.

Zajęcia trwają ok. 60 minut.

KONTAKT:
Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej
tel. +48 41 361-53-51 w. 165
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grafika symbolioczna z książkami, ebookami i audiobookami

Ebooki, audiobooki …starodruki, jak to z książką było?

Zajęcia z elementem prezentacji na rzutniku, podczas której staramy się prześledzić historię książki, pisma i druku. Zajęcia uzupełnione pokazem przykładowych zbiorów zabytkowych. Zajęcia kierowane do uczniów klas IV – VIII.

KONTAKT:
Edyta Watras - kierownik Działu Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. +48 41 340-03-18, +48 41 361-53-51 w. 218
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcie z Łysej Góry

Łysa Góra - ziemia legend i baśni.

Poprzez zabawowe formy pracy z dziećmi opowiadamy i przybliżamy regionalne legendy – jednocześnie „przemycając” historię bardzo dawną związaną z powstaniem gór, gołoborzy oraz tę sprzed kilkuset lat związaną z działalnością człowieka, m.in. opowiadamy o klasztorze benedyktynów na Świętym Krzyżu, pokazujemy także ich najsłynniejszy rękopis - Kazania Świętokrzyskie. Spotkanie przeznaczone dla młodszych klas szkoły podstawowej.

KONTAKT:
Edyta Watras - kierownik Działu Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. +48 41 340-03-18, +48 41 361-53-51 w. 218
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krajobraz Świętokrzyski

Tajemnice świętokrzyskich jaskiń. Z raju do Piekła.

Prezentacja dla dzieci szkół podstawowych o tym, jak powstały i co to są jaskinie, czy można w nich zamieszkać, jaki panuje w ich wnętrzu klimat i wiele innych ciekawych historii z nimi związanych. Forma tych zajęć prowadzona w sposób zabawowy pogłębia wiedzę najmłodszych z zakresu geografii, pozwala również poznać walory naszego regionu.

KONTAKT:
Edyta Watras - kierownik Działu Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. +48 41 340-03-18, +48 41 361-53-51 w. 218
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstrakcyjna reprezentacja ewolucji gazet od formy papierowej do cyfrowej

Jak zmieniały się gazety.

Prezentacja zmian, jakie zaszły w gazetach na przestrzeni lat, na przykładzie prasy ukazującej się w Kielcach; porównanie do prasy współczesnej; proste ćwiczenia we współczesnych formach dziennikarskich: notatka, wywiad. Zajęcia przeznaczone dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

KONTAKT:
Edyta Watras - kierownik Działu Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. +48 41 340-03-18, +48 41 361-53-51 w. 218
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcie starodruków

Świętokrzyskie Skarby Biblioteczne.

Podczas spotkania przy pomocy prezentacji opowiadamy o zabytkowych książkach przechowywanych na co dzień w magazynach naszej Biblioteki. Prezentacji towarzyszy pokaz wybranych publikacji - starodruków (XVI-XVIII w.). Zapraszamy dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej, uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych miłośników starych książek.

KONTAKT:
Edyta Watras - kierownik Działu Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. +48 41 340-03-18, +48 41 361-53-51 w. 218
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herby, AI Generated

Heraldyka polska - historia i rodzaje herbów.

Zajęcia z elementem prezentacji, ćwiczeniami tematycznymi oraz prezentacją herbarzy polskich. Zajęcia kierowane dla uczniów klas VI - VII.

KONTAKT:
Edyta Watras - kierownik Działu Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. +48 41 340-03-18, +48 41 361-53-51 w. 218
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcie Stefana Żeromskiego

Prezentacja twórczości S. Żeromskiego na podstawie materiałów regionalnych WBP.

Zajęcia z elementem prezentacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

KONTAKT:
Edyta Watras - kierownik Działu Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. +48 41 340-03-18, +48 41 361-53-51 w. 218
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GODZINY OTWARCIA

(od 1 lipca
do 31 sierpnia)

Wtorek

  830 - 1500

Środa

  830 - 1500

Czwartek

1130 - 1900

Piątek

1130 - 1900

Sobota

  830 - 1500

Back to top